Vrijeschool Almere is nu brede school

MUZIEKWIJK – Op het plein van Vrijeschool Almere aan de Lierstraat 7 heeft de school vorige week woensdag gevierd dat ze een officiële erkenning vanuit de gemeente heeft ontvangen, het ‘Brede School Keurmerk’. Dit keurmerk houdt in dat de school met vier partners de zorg rondom leerlingen stroomlijnt. Van feesten die gezamenlijk gevierd worden tot warme overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool en een doorlopende leerlijn.
Vertegenwoordigers van de vier convenantpartners onthulden gezamenlijk een grote banner waarop staat dat de Vrijeschool Almere het ‘Brede School Keurmerk’ heeft. (Foto: aangeleverd)

Precies vijf jaar geleden tekenden de vier partners van Brede Vrijeschool Almere een convenant waarin de nauwere samenwerkingsafspraken werden vastgelegd.
“Dat dit keurmerk binnen is, betekent dat niet dat we nu achterover gaan leunen”, aldus Bredeschool-regisseur Daan Schieman. “Wij zien het als impuls voor onze verdere idealen. Samen met andere partners die ook werken vanuit de antroposofie zouden we een totaal nieuw concept neer willen zetten waarbij leren en ontwikkelen gestimuleerd, gefaciliteerd en gevoed wordt voor jong en oud, in een ‘integraal ontwikkelcentrum’. Elke organisatie behoudt binnen dat model zijn zelfstandigheid. Als blaadjes aan een bloem staan zij om de kinderen heen. Elkaar enthousiasmeren met goede ideeën, maar ook scherp houden draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van elk van de organisaties en de mensen die daar werken. Dit komt uiteindelijk de kinderen ten goede.”
Ouders willen ook Middelbare Vrijeschool

Met de ludieke actie #ikbenvoorVVOinAlmere vraagt het ouderinitiatief 'VVO in Almere' om aandacht voor de behoefte aan Voortgezet Vrijeschool-onderwijs onder Almeerse ouders en kinderen. Zij roepen alle Almeerders op om filmpjes van zichzelf te maken waarin zij verklaren vóór een Middelbare Vrijeschool in Almere te zijn. Woensdag 5 oktober om 13.20 uur geeft Almeerder en actrice Tanja Jess het startschot voor deze actie op de Vrijeschool Almere Raphaël aan de Lierstraat 7.
Artikel geplaatst op: 03 oktober 2016 - 11:48

Gerelateerd

Delen