Interview: Club 26Twelve Grote Markt op slot

Door Robert Mienstra
STAD - “Wij worden persoonlijk aangepakt”, zeggen Winston Rose en Sergio Zaandam, eigenaars van Club 26Twelve aan de Grote Markt in Stad nadat zij het besluit van de burgemeester hadden ontvangen dat de club nu drie maanden dicht moet. “De gemeente en de politie willen hun bewijzen voor deze sluiting niet aan ons overhandigen. We kunnen helemaal niet controleren of hun bevindingen wel kloppen.”


Rose en Zaandam zitten aangeslagen, maar ook strijdbaar in een hoekje van hun club. “Dit gaat ons tienduizenden euro's aan inkomsten kosten.” Toch zitten de eigenaren niet bij de pakken neer. “Onze advocaat is druk bezig om uit te zoeken wat er aan de hand is.”

Gede-escaleerd


De club is al eerder twee weken door de burgemeester gesloten na een geweldsincident op 27 januari om 06.14 uur. “Het klopt dat er toen in de club wat duw- en trekwerk was, er is met een glas gegooid”, legt Rose uit. ‘De aanstichters zijn toen de zaak uitgezet. Voor ons was de boel gede-escaleerd. Ons bleek later dat er opnieuw een vechtpartij had plaats gevonden met dezelfde groep, ter hoogte van de Rabobank. Dat gebeurde volledig buiten ons zicht. Naar aanleiding daarvan moesten wij toen dicht. Na die sluiting is er hier niets meer gebeurd. Maar toch moeten we opnieuw dicht na een rapportage van de politie aan de gemeente. Daarin staat dat het gaat om ons verleden. Wij hebben die rapportage nooit gezien, en die krijgen we ook niet te zien. We tasten volledig in het duister wat daar in staat. Dat vinden we te gek voor woorden. We kennen de argumentatie en de achtergronden van die nieuwe sluiting dus niet. Bovendien zijn wij nooit gehoord door de politie over het incident. Er is nooit contact met ons opgenomen, alleen met de amokmakers. Uiteindelijk denk ik dat wij persoonlijk gepakt worden en niet zozeer de club.”

Geen gesprek


Het verwijt van de gemeente aan 26Twelve is dat bij het incident op 27 januari niet de politie is gebeld. Zaandam: “Het was hier binnen allang gede-escaleerd. Wat er verderop buiten gebeurt, onttrekt zich volledig aan ons zicht. Verder vond het incident plaats toen de politie al van de Grote Markt was verdwenen. Die vertrekt om zes uur in de ochtend. En zoals gezegd, de politie heeft ons nooit gevraagd naar dit incident. Als ze in gesprek waren gegaan, hadden ze ons ook bij kunnen praten.”
Zaandam en Rose vinden nu dat zij twee keer gestraft worden voor hetzelfde incident. “Als je door rood rijdt, krijg je toch ook niet twee boetes”, vindt Rose. “Bovendien krijgen we nog meer incidenten in de schoenen geschoven op data dat de club gesloten was. De politie zegt dat zij daar met ons over gesproken heeft, maar op de datum dat gesprek plaats gevonden zou hebben zat ik in het buitenland. Wat ze ons allemaal schrijven klopt gewoon niet.”

No Surrender


Het vermoeden bestaat dat de aanwezigheid van de leden van de motorclub No Surrender op de Grote Markt een van de achterliggende oorzaken is van de sluiting door de gemeente. Dit staat ook in stukken van de gemeente, die in handen zijn van de redactie. Daarin meldt de politie dat ‘zij de aanwezigheid van No Surrender bespreekbaar heeft gemaakt en dat de club op donderdagavond gebruikt wordt om met leden van No Surrender MC bijeen te komen.’
“Het klopt dat die leden hier regelmatig op de Grote Markt komen. Ze komen ongetwijfeld ook bij ons binnen, maar nooit in jacks of hesjes”, reageert Zaandam. “Dat soort herkenningskleding is hier in 26Twelve absoluut verboden. Verder is het zo dat wij daardoor ook niet weten wie er wel en niet bij hoort.”
Wat Rose en Zaandam met name steekt is dat de leden van de motorclub in vrijwel alle horecagelegenheden aan de Grote Markt worden gesignaleerd, maar dat de andere clubs niet door de gemeente worden aangesproken. “De politie zegt dat ze foto’s en beelden heeft van die leden, herkenbaar als No Surrender bij onze club. Wij hebben dat nooit geconstateerd. De politie wil die bewijzen ook niet aan ons laten zien”, zegt Zaandam. “Noch wij, noch onze advocaat kan controleren of die beelden wel of niet kloppen. Dat geeft ons wel te denken. Op z’n zachtst gezegd is dit merkwaardig. Tel daarbij op dat de politie nog nooit bij ons langs geweest is voor een gesprek, dan kunnen wij niet anders concluderen dat het geweldsincident van 27 januari nog steeds een stok is om de hond te slaan. We worden gestraft voor iets waar we al voor gestraft zijn. En de nieuwe zienswijzes van de politie kunnen we niet controleren. Kortom, het is iets persoonlijks en niet iets tegen 26Twelve”, zegt Rose.

Reactie gemeente


De politie wil niet reageren op het verhaal van Rose en Zaandam en verwijst naar de gemeente. Die meldt dat een bestuurlijke rapportage niet met derden gedeeld mag worden. De Wet Politiegegevens stelt de ontvanger (burgemeester) van deze informatie tot de verplichting tot geheimhouding. Vanwege een geweldsdelict op 27 januari 2018 was de club op 2 februari jl. al tijdelijk twee weken gesloten. Deze periode en de daaropvolgende weken zijn benut om onderzoek te doen naar de aard en toedracht en om de ondernemers in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar te maken. De burgemeester heeft hierin aanleiding gezien om de beleidsregel ‘Sluiting van openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen’ in te zetten. Op grond van deze beleidsregel volgt bij een incident van deze categorie een sluiting van drie maanden. Daarnaast is de bestuurlijke maatregel niet gericht op het straffen van de exploitant, maar gericht op herstel van de openbare orde.
Tot slot meldt de gemeente dat de foto’s en beelden van No Surrender uit openbare bronnen komt.

Artikel geplaatst op: 13 april 2018 - 13:04

Gerelateerd

Delen