Sociale woningbouw Floriade tijdens vorig college gewijzigd

Raad kritisch over extra geld en minder sociale koopwoningen

Door Robert Mienstra

ALMERE - Met name het tekort van 7,2 miljoen voor de Floriade was veel partijen een doorn in het oog tijdens de Politieke Markt van afgelopen donderdag. Forse kritiek op het ontwikkelplan van de Floriade kwam van de PVV, Respect Almere, de Partij voor de Dieren en de SP. De laatste partij besloot zelfs vooralsnog niet meer mee te doen aan Floriadebesprekingen en verliet de raadszaal.

 

Om 00.23 uur had het publiek het Floriadedebat al verlaten. Net als de SP, maar dan wellicht omdat het wel heel laat werd. (Foto: Bart Buijs, Prospero)

In een vier uur durende vergadering - en zelfs die tijd bleek te kort – stelden de partijen talloze vragen aan wethouder Loes Ypma (PvdA). De prangende vraag ‘waar komt die 7,2 miljoen tekort vandaan?’ werd uiteindelijk door Ypma beantwoord. “Dat tekort is ontstaan door allerlei plussen en minnen. We hebben alle kosten doorgelopen. We hebben plussen door de samenwerking met Amvest, die nemen kosten over, en minnen door bijvoorbeeld kosten voor veiligheid, voor parkeerplaatsen, voor het betrekken van Almeerders en inzet van iemand die subsidies gaat binnenhalen, die we eerder niet mee hebben genomen.”

Sociale woningbouw
Daarnaast speelde de verdeling va de sociale woningbouw in de Floriadewijk een rol. “Het probleem is ingewikkeld”, stelde de wethouder: “De marktpartijen wilden een andere verdeling van sociale huur- en sociale koopwoningen omdat dat hen meer geld zou opleveren, vrijesector huurwoningen leveren hen meer op dan vrijesector koopwoningen. Tijdens de vorige collegeperiode is besloten akkoord te gaan met deze wijziging omdat er anders wellicht geen ontwikkelaar voor de wijk gevonden zou zijn. De raad is daar toen deels over in vertrouwen geïnformeerd.”
Marco de Kat (Leefbaar Almere) reageerde met een schampere opmerking: “Er is dus in het voorjaar van alles doorheen gejast door het college.” Jan Lems (D66) concludeerde “dat we niet goed gekeken hebben naar het bestemmingsplan van het vorige college.”

 

Meer woningen

Op dit moment mogen er volgens het bestemmingsplan 660 woningen gebouwd worden. De PvdA kondigde aan dat zij een motie gaat indienen om meer woningen te realiseren in de Floriadewijk, dit om de wijk rendabel te maken. “Het bestemmingsplan wijzigingen is geen optie gezien de tijd”, zei Ypma. “Het bestemmingsplan uitbreiden wel. Dat is aan de gemeenteraad. Wel gaan kijken of het allemaal wel juridisch kan. We moeten die extra woningen in het bestemmingsplan hebben, voordat de 660 geplande woningen verkocht zijn. Anders kunnen we wachten op de schadeclaims van de bewoners van die 660 woningen. Juridisch moet dit nog worden uitgezocht.”

 

Rampenplan

De VVD toonde zich kritisch over de financiële afhandeling van de Floriade. De partij stelde in de vorige raadsperiode nog dat er ‘geen euro extra’ meer in de Floriade mocht. Maar dat standpunt lijkt verlaten te zijn.

Een zichtbaar geïrriteerde Toon van Dijk (PVV) vond “dat het rampenplan rond de Floriade zich voltrekt. Het college heeft dus alle regie weggegeven aan projectontwikkelaar Amvest, We zijn niet meer de baas over onze eigen stad.”

D66 betreurde bij monde van Jan Lems de financiële tegenvaller. “Dit is slechte PR voor de stad”, zei hij. Ook hij vroeg naar de opties om meer woningen te bouwen in de Floriadewijk.

Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren stelde dat er weinig transparantie is in het dossier. “De raad had veel eerder meegenomen moeten worden in de optie voor meer woningen. We staan nu met de rug tegen de muur. We hebben alleen een papieren zekerheid over de eindafrekening. Hebben we als raad nog wel een keuze?”, vroeg hij de wethouder.

 

Amvest

Wethouder Ypma brak een lans voor Amvest, de projectontwikkelaar van de Floriade: “Amvest wil meer investeren in de stad dan de gemeente ooit zal kunnen doen. Amvest verbindt zich voor de komende decennia aan de ontwikkeling van de stad. We hebben alles inzichtelijk, maar ik beloof niet dat er geen euro meer bij moet. Ik heb geen glazen bol.” Daarmee ook de vraag van de Respect Almere beantwoordend of de gemeente wel in staat is het project Floriade te beheersen en of er niet meer financiële problemen aankomen. Voor Toon van Dijk was de bespiegeling van de wethouder niet meer dan een “gelikte reclamefolder.”

 

Krap tijd

De vier uur vergadertijd bleek uiteindelijk niet voldoende om het hele dossier te behandelen. Ypma beloofde de raad schriftelijk te zullen antwoorden op de nog openstaande vragen. Komende donderdag wordt de vergadering voortgezet, zoals inmiddels duidelijk is: deels in beslotenheid. De verwachting is dat de definitieve beslissing van de raad over het ontwikkelplan en de overeenkomst met Amvest nog enige weken op zich zal laten wachten. De tijd begint te dringen, het wordt krap, want in december staat de ondertekening van de overeenkomst van de gemeente met projectontwikkelaar Amvest op het programma.

 

 

 

Artikel geplaatst op: 09 november 2018 - 13:46

Gerelateerd

Delen