'Dit gebouw past zo bij onze leerlingen'
Nautilus College doet er toe als school

Door Robert Mienstra
ALMERE – “Oke, we gaan aan de slag”, roept een leerkracht van het Nautilus College aan de Lierstraat. Leerlingen staan buiten klaar met tuingereedschap en bladblowers om de omgeving van de school schoon te maken. Zingend verwijdert een jongen de bladeren op het fietspad. “Dat is ook weer schoon en veilig”, steekt de leerkracht zijn duim op.
De vestiging van het Nautilus College aan de Lierstraat. (Foto: aangeleverd)

“De scholen van het Nautilus College zijn gespecialiseerd in het onderwijs aan leerlingen met een vorm van autisme of vergelijkbare problematiek en het onderwijs aan leerlingen met (andere) gedragsproblemen”, vertelt directeur Barbara Gubbels. Ze wijst naar buiten. “Dit soort interne stages zijn heel belangrijk voor onze leerlingen. Ze leren zo dat ze zich staande kunnen houden in de samenleving en dat ze er toe doen. Dat ze nu, maar zeker in de toekomst belangrijk werk kunnen verrichten.”
Meerdere vestigingen

Het Nautilus College kent drie vestigingen:, de locatie Paul Kleestraat/Operetteweg voor voortgezet speciaal onderwijs op vmbo-tl en havo/vwo niveau, de Lierstraat met praktisch gerichte leerwegen op vmbo-b/k niveau (mbo traject) en een gedifferentieerde Entree opleiding, en de locatie Radioweg, waar voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd voor leerlingen met gedragsproblemen die een nieuwe start nodig hebben. Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd biedt het Nautilus SO speciaal onderwijs aan de Betje Wolffstraat.
“Kenmerkend voor het Nautilus op deze locatie (Lierstraat) is dat we leerlingen veel praktijk en interne stages laten doen”, vertelt Gubbels. “In leerjaar drie en vier gaan ze ook stage in het bedrijfsleven doen. Een belangrijke opdracht voor ons is de leerlingen te leren dat ze zich later staande kunnen houden in de maatschappij, met een diploma op zak.”
Extra zorg

De leerlingen op het Nautilus hebben extra zorg nodig omdat er soms sprake is van meerdere problematieken. “Dat is de reden dat we met heel kleine klassen werken”, legt Gubbels uit. “Mentoren geven zoveel mogelijk lessen aan hun eigen klas om teveel extra prikkels te voorkomen. En dan dit gebouw… dat is zo gebouwd dat het overzichtelijk is, prikkelarm en heel rustig.”
Het lerarenteam van Nautilus is niet zomaar een team, vindt Gubbels. “Hier werken mensen met idealisme, met passie voor hun leerlingen. Zij zien de leerlingen echt staan en ze weten van de hoed en de rand als het om de problematiek gaat.”
Examen

Het Nautilus geeft onderwijs op havo/vwo-niveau, vmbo-niveau en ook basisonderwijs. “Leerlingen kunnen hier niet zomaar aangemeld worden, al zou een aantal ouders dat willen”, zegt Gubbels, "op het Nautilus is wel eerst een toelaatbaarheids-verklaring van het samenwerkingverband van scholen in de regio nodig. Lesinhoudelijk verschilt de school niet van andere scholen. Maar zoals gezegd is de begeleiding professioneel en op maat. Uiteindelijk doen onze leerlingen staatsexamen en stromen ze uit naar MBO, HBO of naar werk.”
Op de deur van de directiekamer wordt geklopt. De volgende interne stagegroep komt binnen en verzorgt de koffie en thee. “Dit is zo belangrijk”, glimlacht Gubbels trots, “er zijn bij deze kinderen een paar overwinningen nodig geweest voordat ze dit durfden.”
Meer informatie: https://nautilus.eduvier.nl/. E-mail: nautiluscollege@eduvier.nl
Artikel geplaatst op: 14 november 2018 - 14:54

Gerelateerd

Delen