Doodzonde vorig college met mantel der liefde bedekt

Floriadewethouder Loes Ypma (PvdA) trekt boetekleed aan

Door Robert Mienstra

ALMERE – Het vorige college van Burgemeester en Wethouders heeft de raad onvolledig en onjuist ingelicht over de aantallen te bouwen sociale huur- en sociale koopwoningen op de Floriade. In het politieke krachtenveld een doodzonde die verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben voor wethouders of college, maar de raad hield het bij een motie van treurnis. Die heeft geen politieke gevolgen. De raad vindt het jammer dat het vorige college niet goed gehandeld heeft.

Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren) (Foto: aangeleverd)

Met name Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren trok van leer in de Politieke Markt van afgelopen donderdag. “Het vorige college heeft niet aan haar informatieplicht voldaan”, stelde hij. “Sterker nog, tijdens de vertrouwelijke bijeenkomsten in het voorjaar over de woningbouw op de Floriade is een deel van de presentatie weggelaten, juist dat deel waar de cijfers stonden over de wijziging in de woningbouw. De raad is toen niet en niet volledig geïnformeerd.”


Boetekleed
Wethouder Loes Ypma (PvdA) trok het boetekleed aan. “Dit gebeurde onder de vorige wethouder (Tjeerd Herrema red.). Die heeft ook geen overdrachtsdossier aan mij gegeven, Ik wist het pas in september. Ik kan me voorstellen dat de raad ontevreden is. Ik betreur het dat de indruk is ontstaan dat de raad onjuist geïnformeerd is.”

 

Amvest
Daarop toonde Luijendijk aan dat er niet een indruk is ontstaan van onjuist informeren, maar dat er daadwerkelijk onjuist en niet geïnformeerd was betreffende de aanpassingen van de sociale woningbouw op de Floriade ten gunste van projectontwikkelaar Amvest. “Het vorige college had samen met de projectontwikkelaar de cijfers veranderd die met de raad waren afgesproken, zonder er de raad over te informeren.”

Treurnis
Hoewel het onjuist, niet of onvolledig informeren van de raad door het college of een wethouder als een politieke doodzonde geldt, wilde Luijendijk geen motie van wantrouwen indienen tegen het college. “De nieuwe wethouder zit er nog maar net, en alles gebeurde onder de vorige wethouder, dat speelt mee. Wellicht dat een motie van wantrouwen geen meerderheid zou krijgen, en verder, het college naar huis sturen zou betekenen dat de stad voor maanden onbestuurbaar wordt. Daar zitten we in Almere ook niet op te wachten. Laat de motie van treurnis een ernstige waarschuwing zijn aan het college, zodat ze transparanter gaat werken. Als dit gebeurd was tijdens de collegeperiode van de nieuwe wethouder Loes Ypma, dan hadden we zeker zwaardere middelen ingezet.”

Alle partijen steunden de motie van treurnis, behalve Leefbaar Almere.

Artikel geplaatst op: 16 november 2018 - 19:49

Gerelateerd

Delen