Langdurige werkzaamheden bij Vogelweg

HOUT – De Provincie Flevoland werkt van april tot en met juli Flevoland aan de Vogelweg (N706) bij Almere. De weg wordt veiliger door de aanleg van twee rotondes, betonstroken aan de zijkant van de weg en een verlaging van de snelheid. De werkzaamheden leveren overlast voor bewoners en wegverkeer op.
De Vogelweg is de komende weken het decor van werkzaamheden. (Foto: Provincie Flevoland)

Om de overlast te beperken en de woonwijken Almere Hout en Oosterwold zo goed mogelijk bereikbaar te houden, zijn de werkzaamheden opgeknipt in vier fases. Van maandag 1 april tot en met zondag 14 april is de Goudplevierweg tot en met de A27 Almere Hout (afrit 37) afgesloten. De twee daaropvolgende weken (maandag 15 april tot en met zondag 28 april) is de weg nog steeds afgesloten, maar de afrit wel weer toegankelijk. Van maandag 29 april tot en met zondag 19 mei is de Goudplevierweg afgesloten tot de Tureluurweg/Kievitsweg. Daarna wordt van maandag 20 mei tot en met zondag 30 juni is er een afsluiting van de Tureluurweg tot de Leeuwerikweg. In de laatste fase (maandag 1 juli tot en met vrijdag 19 juli) is de Leeuwerikweg tot de Waterlandseweg afgesloten.
Doorgaand verkeer tussen de N305 Waterlandseweg en Lelystad wordt tijdens alle fases omgeleid via de A27. Voor landbouwverkeer gelden speciale omleidingsroutes; het fietspad langs de Vogelweg is tijdens de werkzaamheden geopend. Het openbaar vervoer (lijn 159 Almere-Zeewolde) rijdt een aangepaste route.

Werkzaamheden

De groei van de woonwijken Almere Hout en Oosterwold zorgt voor een veranderende verkeersstroom op de Vogelweg: het doorgaande verkeer maakt plaats voor bestemmingsverkeer. Dit vraagt om een andere inrichting van de weg. Om de veiligheid op en rondom de weg te vergroten is besloten tot verschillende maatregelen. Allereerst komen er twee rotondes: bij de kruising met de Nachtegaallaan en de kruising Tureluurweg/Kievitsweg. Ook gaat de maximale snelheid tussen de Waterlandseweg en de A27 omlaag naar 60 km/u. Om de Vogelweg geschikt te houden voor het landbouwverkeer wordt de weg verbreed met een betonstrook. Tot slot krijgt ook het kruispunt met A27 Almere Hout een veiligere inrichting door onder meer snelheidsremmende maatregelen.

Inloop

Op dinsdag 12 maart zijn provincie en gemeente tussen 19.00 en 21.00 uur aanwezig in de Buurtschuur (Nobellaan 13, Nobelhorst) om toelichting te geven over de werkzaamheden. Er is geen vast programma. Op flevowegen.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de SMS-waarschuwingsdienst voor informatie over werkzaamheden en calamiteiten op de Vogelweg (en andere geselecteerde provinciale wegen).
Artikel geplaatst op: 04 maart 2019 - 11:37

Gerelateerd

Delen