Gemeente treedt op tegen gezonken bootjes

Door Tessa Beijnon


ALMERE STAD – De gemeente gaat maatregelen nemen tegen bootjes bij de Almeerse oevers die half of helemaal gezonken zijn. De gezonken bootjes met een verwijderingsaankondiging zullen binnen korte periode verwijderd worden door de gemeente.


Wrakken


Sinds kort staan er bij een aantal gezonken bootjes aankondigingen dat de gemeente gaat optreden tegen deze ‘wrakken’. Half gezonken bootjes en bootjes waar aan te zien is dat er niet meer mee gevaren kan worden, zullen verwijderd worden door de gemeente. Deze bordjes zijn geplaatst op basis van meldingen door bewoners of politie. De eigenaren van de bootjes hebben nog tijd om zelf maatregelen te nemen. Op de geplaatste bordjes staat vermeld binnen welke periode de gemeente de bootjes zal verwijderen.
Veel kleine bootjes in Almeerse wateren zijn gezonken door een te lage waterstand. De bootjes zijn scheef komen te liggen en vervolgens zijn ze met regenwater gevuld. Toen het waterpeil weer steeg, konden ze niet meer gemakkelijk omhoog komen in het water.


Correct afmeren


Volgens de gemeente hoeven de bootjes die kleiner zijn dan 4,5 meter niet per definitie in een haven te liggen, maar ze mogen alleen afgemeerd liggen op een bepaalde manier en op plaatsen waar dit toegestaan is. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), op de site van gemeente Almere, staat precies beschreven wat de eisen zijn en waar er gratis afgemeerd mag worden. Om de vaarwegen toegankelijk te houden en de natuur te beschermen, hanteert de gemeente bepaalde regels voor het afmeren van boten. De gemeente geeft aan dat een vaartuig dat in een verwaarloosde staat verkeert, geen ligplaats mag innemen in de wateren waar het toegestaan is. Daarnaast zijn de eigenaren zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van het zinken van hun boot.
Mochten Almeerders een bootje in de Almeerse wateren hebben liggen, dan is het raadzaam om te checken of de boot nog in goede staat is en of er geen verwijderingsaankondiging bij geplaatst is.

Artikel geplaatst op: 05 juni 2019 - 12:54

Gerelateerd

Delen