'Wethouder had raad over zwakke scholen moeten informeren'

Sven van der Burg (D66) wil positieve boost onderwijs

Door Robert Mienstra

“Als het over de staat van het onderwijs gaat, mis ik drie dingen bij het college van Burgemeester en Wethouders. Ik mis visie, daadkracht en bevlogenheid”, zegt Sven van der Burg, raadslid voor D66.

Sven van der Burg (D66). (Foto: Almere DEZE WEEK)


“Toen ik er achter kwam dat er nu voor de tweede keer een inspectierapport is dat er niet om liegt als het gaat om de staat van het onderwijs vroeg ik me af, hoe kan het dat wij dat niet weten als raad, waarom heeft de wethouder dit niet met ons gedeeld?”, zegt Van der Burg. Samen met Chris Jansen van de PVV heeft hij de staat van het Almeerse onderwijs op de agenda in juni van de gemeenteraad gezet. “Het is stil op de afdeling onderwijs in het stadhuis, dat vind ik al vanaf het begin. Daarom heeft dit voor ons de hoogste prioriteit. We zijn echt geschrokken wat het inspectierapport meldt.” Het rapport meldt dat het aantal zwakke en onvoldoende flink stijgt in Almere.

Passie


Van der Burg is hoogst verbaasd dat er niet wordt doorgepakt. “Ik vind dat de onderwijswethouder Haak-Griffioen onzichtbaar is, we horen niets uit het stadhuis als het gaat om onderwijs”, stelt hij. “De leerkrachten in Almere verrichten geweldig werk, zijn bevlogen en werken met passie. Ik verwacht van het stadhuis dat die leerkrachten met dezelfde passie ondersteund worden. En dat mis ik. De wethouder moet meer in de scholen zelf zitten dan in de bestuurskamer. Praten met het personeel in school en haal daar op waar behoefte aan is, denk creatief met die mensen mee en ga daarmee zichtbaar aan de slag, dat moet het credo zijn. Kom met goede oplossingen. Onze leraren, leerlingen en ouders verdienen die inzet.”

Boost


Van der Burg heeft er begrip voor dat de wethouders moeten groeien in hun rol. “Wethouder Aldrik Dijkstra (ChristenUnie) is al lange tijd ziek, echt vreselijk voor hem. We hebben nu Marjan Haak-Griffioen (ChristenUnie) als vervangster. Maar ik zie niet dat er iets gebeurt. Het is nu tijd om politiek aan de bel te trekken. Ik heb tot nu toe nog niets vanuit het college gezien dat leidt tot verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Het wordt nu tijd dat we raadsbreed het Almeerse onderwijs een boost geven. Het onderwijs verdient dat. Schouder aan schouder moeten we gaan voor betere kwaliteit. Ik verwacht bestuurlijke wil en zet het onderwijs weer op de kaart.”

Interview


Vorige week publiceerde Almere DEZE WEEK een interview met wethouder Marjan Haak-Griffioen dat veel stof deed opwaaien in onderwijsgevend Almere. De Almeerse schoolbesturen wilden inhoudelijk niet op het interview ingaan. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze: “De Almeerse gezamenlijke schoolbesturen hebben met verbazing het interview met de wethouder gelezen en gaan hierover graag met haar in gesprek.” Deze verklaring is ondertekend door Het Baken, SKO, ASG, Aeres, Prisma, Passend Onderwijs Almere.

Artikel geplaatst op: 04 juni 2019 - 11:13

Gerelateerd

Delen