Nieuwe bibliotheek nog toegankelijker
Maandabonnement, en boetevrij voor de jeugd

Door Robert Mienstra
ALMERE – De nieuwe bibliotheek komt met twee nieuwe abonnementen. Vanaf 1 juli kunnen de abonnementen niet alleen per jaar maar ook per maand afgenomen worden. Jeugdleden tot en met 17 jaar kunnen gratis lid worden en lenen altijd boetevrij.

“Boetevrij lenen voor de jeugd voeren we in omdat boetes voor een aantal ouders een beletsel bleken”, zegt Chris Wiersma, directeur van de nieuwe bibliotheek. “Het kwam voor dat ouders na een boete het abonnement van hun kind opzegden. Dat vinden wij ongewenst, want lezen is voor kinderen zeer belangrijk voor hun ontwikkeling. Daar moeten ze optimaal kansen voor krijgen, niet gehinderd door boetes.”
Wiersma is niet bang dat boeken niet meer worden ingeleverd. “Integendeel, de boetedrempel is weg, dus is er geen enkele reden meer om een boek niet terug te brengen. De bibliotheek wordt voor de kinderen daardoor juist toegankelijker.”
Makkelijker
De nieuwe bibliotheek voert het maandabonnement in om meerdere redenen. “Mensen die het niet breed hebben, kunnen per maand gaan betalen. Dan hoeven ze niet meteen het hele jaarbedrag in één keer op te brengen. Dat maakt het financieel overzichtelijker en vaak makkelijker te betalen. Verder is het maandabonnement makkelijk voor mensen die alleen in de vakanties willen lenen. Ook voor mensen die af en toe voor hun werk of voor studenten die een periode boeken willen lenen is het maandabonnement aantrekkelijk.”
Het maandabonnement kan tijdelijk stop worden gezet, maar ook weer op elk moment geactiveerd worden. Bij opzeggen geldt wel een kalendermaand opzegtermijn.
Meer informatie over de nieuwe abonnementen is te krijgen aan de balie van de nieuwe bibliotheek of kijk voor meer informatie op www.denieuwebibliotheek.nl
Artikel geplaatst op: 13 juni 2019 - 11:28

Gerelateerd

Delen