Almere heeft komende tien jaar 22.000 extra woningen nodig

Door Marcel Beijer
ALMERE – Almere heeft tot het jaar 2030 22.000 extra woningen nodig. En dan is de wachtlijst voor een huurwoning nog geen millimeter gekrompen. Daarvoor zijn op korte termijn nog eens 4000 extra woningen nodig. Het goede nieuws: woningbouwvereniging GoedeStede wil binnen een jaar starten met de bouw van 1000 extra huurhuizen in de stad.

Foto: Almere DEZE WEEK


Dat bleek vrijdagmiddag toen in het stadhuis de langverwachte ‘Conferentie Woningnood’ werd gehouden. Deskundigen, geïnteresseerden en politici bogen zich over het gigantische woningtekort waar Almere mee kampt in een poging tot oplossingen te komen. Ex-gedeputeerde Bert Gijsberts pleitte een aantal maanden geleden in deze krant vurig voor zo’n conferentie. De PvdA, SP, AP.OPA en Partij voor de Dieren pakten de handschoen op en organiseerden de conferentie. Nog voor het zomerreces, want er móet iets gebeuren. En snel.

Intentie
Tijdens de conferentie werd duidelijk dat alle betrokken partijen (bouwers, woningcorporaties, politiek) allemaal de intentie hebben om de woningproductie op te voeren. Alle voorwaarden zijn aanwezig: Almere is een volwaardige stad geworden, er is ruimte zat om te bouwen en de conjunctuur zit ook nog eens mee. Maar de conferentie maakte duidelijk dat er nogal wat beren op de weg liggen. Dat opende de ogen van de deelnemers. Zo lieten de bouwers weten dat de gemeentelijke organisatie nogal ‘stroperig’ werkt en dat er bovendien niet een wethouder is die als aanspreekpunt optreedt. 'Wat we vragen is niet veel: we willen locaties in de stad en regie vanuit de gemeente.' 

Marktpartijen
De marktpartijen kwamen met verschillende voorbeelden. Zo vonden zij dat de gemeente de laatste jaren veel te veel de focus gelegd heeft op prestigieuze woonprojecten zoals bijvoorbeeld de Tiny Houses, terwijl de markt juist behoefte heeft aan ruime appartementen, ook voor één- en tweepersoons huishoudens. Ook moet Almere zich meer durven profileren als ‘grote stad’ en niet bang zijn om in het centrum en bij stations-knooppunten in de hoogte te gaan bouwen. Ook moet de woonwijken worden verdicht qua woningbouw. “Elke keer als er een bouwplan wordt gepresenteerd moet iemand zich durven aanvragen: waarom kunnen er niet méér woningen in dat plan?”, zei ontwikkelaar Rob de Vries. En directeur Arjan Deutekom van GoedeStede: “En dan iets verzinnen om die eindeloze tegenwerking bij bestemmingsplannen te versnellen. Bij elk braakliggend terreintje komen bewoners met zienswijzen. Als dat traject telkens helemaal doorlopen moet worden, dan lukt het nooit om snel tot extra woningen te komen.”

Hoge grondprijs
De deelnemers waren geschokt door de opmerking van Jeroen Libbink (Alliantie) die liet weten dat de grondprijs voor tijdelijke woningen in Almere bijna dubbel zo hoog is dan Amsterdam rekent. Want daarmee werd misschien ook wel duidelijk waarom er niet (bij wijze van spreken) morgen al wordt begonnen met de bouw van tijdelijke woningen: de grondprijs is zo hoog omdat de gemeente anders verlies lijdt. Bovendien is de realisatie van tijdelijke woningen pas rendabel als die er 15 jaar (liefst langer) kunnen staan. Ook het realiseren van nutsvoorzieningen voor zo’n tijdelijke locatieis een proces waar maanden overheen gaan.
Kortom: de ideeën zijn er wel, de wil ook: maar het is nu aan de politiek om met de verkregen inzichten uit de conferentie aan de slag te gaan.

IN KADER:

Wensen aanpak woningnood
- Gemeente moet regie pakken en locaties aanwijzen, ook voor tijdelijke woningen
- Woningen inbreien in bestaande omgeving
- Hoger durven bouwen in centrum
- Eén wethouder als aanspreekpunt
- Processen versnellen
- Tegenwerking via inspraakprocudures minimaliseren
-  Duidelijke visie gemeente
- Sociale woningbouw in Oosterwold toestaan

Artikel geplaatst op: 05 juli 2019 - 22:05

Gerelateerd

Delen