Raadslid peilt mening ondernemers in Haven en Buiten

Door Marcel Beijer
ALMERE – Raadslid Jimmy van der Vliet (VVD) liep de afgelopen twee maanden alle ondernemers in het centrum van Haven en Buiten langs om te vragen hoe zij over de stadvernieuwing in deze stadsdelen denken. Het leverde hem verrassende inzichten op.

Jimmy van der Vliet (Foto: Almere DEZE WEEK)


De liberaal kreeg ook regelmatig minachtende blikken als hij hun winkel binnenliep en zich voorstelde als raadslid en kwam met de zoveelste enquête, “Maar zodra ik zei dat ik zelf ook ondernemer ben verdween hun argwaan. De politiek staat er helaas duidelijk niet zo gekleurd op bij de ondernemers.”
Van der Vliet is zelf eigenaar van drie snackbars in de stad. Dat schept een band en vanuit dat oogpunt inventariseerde de VVD’er de afgelopen twee maanden de mening van de ondernemers in beide centra. “Bij de stadsvernieuwing biedt de gemeente al ruim inspraak aan alle belanghebbenden, dat is al heel goed uiteraard. Maar er is dus ergens ook wantrouwen en de meeste ondernemers werken hard en veelal 60 uur per week. Veel hebben dus helemaal geen tijd om die inspraakavonden te bezoeken. Terwijl deze groep het beste weet wat er in hun eigen centrum zou moeten gebeuren.”
Ondanks zijn eigen drukke werk en het raadslidmaatschap trok Van der Vliet er daarom op uit om de mening van de ondernemers te peilen. Het leverde hem direct het eerste inzicht op: “Juist de kleinere plaatselijke ondernemers zijn veel meer betrokken bij hun stad dan de filiaalhouders van landelijke ketens. Die betrokkenheid geeft een meerwaarde in een centrumgebied. Ze hebben er een groter belang bij, het is hun stad, hun eigen winkel. Haven en Buiten onderscheiden zich juist met relatief veel van deze MKB’ers, dat is een grote kracht.”


Leegstand


De leegstand in centra is een wezenlijk probleem. “De huren zijn hoog waardoor veel winkels over de kop gaan. Geen enkele ondernemer staat te juichen als hij tussen leegstaande winkels in zit. De ervaring is echter dat de verhuurders vrij volhardend zijn in hun huurprijzen. Het zijn beleggingsclubjes en die willen nou eenmaal zoveel mogelijk rendement. Zelfs in de crisistijd was er weinig coulance, weet ik uit eigen ervaring. “
Volgens Van der Vliet kan dat, zeker voor kleine zelfstandigen, beter, flexibeler en menselijker. “Door het centrum in Buiten lopend vraag ik me soms ook dingen af. Zo worden de horeca-panden aan het Baltimoreplein doorkruist door een busbaan en staan veel terrassen in de schaduw. Dat is raar bedacht. Enkele ondernemers klaagden dat de activiteiten in het centrum van Buiten bijna altijd rond het Globeplein plaatsvinden. Goed, daar kan de gemeente dan weer niets aan doen. Maar dit zijn wel punten voor zowel de vastgoed-eigenaren en de ondernemersvereniging. Het speelt in hun bedrijfsvoering allemaal wel mee.“


Ondernemertje pesten


Ook hoorde het raadslid dat veel ondernemers vinden dat de gemeente ‘ondernemertje pesten’ tot kunst heeft verheven. Zo kwam een horeca-ondernemer met het voorbeeld van een ambtenaar die – zonder zich voor te stellen - met een centimeter in de hand begon na te meten of het terras wel binnen de vereiste 20 vierkante meter bleef. “Nou, zo’n aanpak maakt de sfeer er natuurlijk niet gezelliger op”, zegt Van der Vliet. “Zoiets kan je met het blote oog ook wel inschatten en dan spreek je de eigenaar daar eventueel gewoon even netjes op aan.”
Een ander pijnlijk voorbeeld is de eigenaar van een restaurant die in de file oponthoud had en zijn vrouw vroeg om de tafels alvast in te dekken zodat hij bij aankomst direct aan de slag kon in de keuken. “Juist op dat moment komt een controleur langs die constateert dat de vrouw niet op de vergunning staat. Die staat op naam van haar man. Uitleg mocht niet baten: hup, direct een boete. Handhaving is nodig hoor, maar soms liggen de prioriteiten wat mij betreft een beetje verkeerd, en kan het wat menselijker.”


Positief


De enquête laat ook positieve kanten en feedback zien. Van der Vliet: “De bedrijfsleider van een grote winkel wees op het feit dat het voor ouderen heel lastig is om de Evenaar over te steken. En bij een kaasboer zag ik dat hij met zijn klanten een praatje aanknoopte en dat als een belangrijke meerwaarde ervaren wordt. Zo zie je weer: een betrokken, lokale ondernemer is belangrijk voor de stad.”
De exacte resultaten van de enquête zal Van der Vliet na het zomerreces aanbieden bij de wethouder Van Garderen (Stadvernieuwing) en Van Veeningen (Economische Ontwikkeling). “In het kader van de stadsvernieuwing wordt hun stem dan in ieder geval meegenomen en vertegenwoordigd. En deze enquête maakt duidelijk dat hun stem er heel erg toe doet.”

Artikel geplaatst op: 16 juli 2019 - 08:52

Gerelateerd

Delen