Stichting Hugo roept op tot actie voor aanpak woningnood

Door Petra Onderwater
ALMERE - “Het aanpakken van de woningnood en de lange wachtlijsten vraagt om daadkracht. Weg met die afwachtende houding en stroperige procedures”, stelt Hugo, de huurdersorganisatie van GoedeStede. “Dat een motie voor een ‘aanvalsplan woningnood’ binnen de gemeenteraad onlangs werd weggestemd is ronduit gênant. Er moet actie worden ondernomen en wij willen hierin graag meedenken.”

Foto: Adobe Stock


Hugo geeft gevraagd en ongevraagd advies aan woningcorporatie GoedeStede over uiteenlopende onderwerpen. “Bijvoorbeeld huurverhoging, het verduurzamen van bestaande woningen, het aanpassen van woningen zodat senioren langer thuis kunnen blijven wonen en investeringen in nieuw te bouwen woningen”, vertelt Wouter de Graaff namens het dagelijks bestuur. “We zitten niet alleen met GoedeStede om de tafel, maar ook met de gemeente Almere en de andere woningcorporaties en huurdersorganisaties in de stad.”
Naast een dagelijks bestuur en een klantenraad bestaat Hugo uit meerdere werkgroepen en een adviesraad. Deze houden zich elk bezig met een eigen thema, zoals bijvoorbeeld veiligheid, duurzaamheid en huurbeleid. “Meer huurders kunnen zo een actieve rol vervullen. Zij doen dit allemaal als vrijwilliger”, aldus De Graaff. “Wij vinden het belangrijk dat GoedeStede naar haar huurders luistert en er samen met de gemeente, De Alliantie en Ymere voor zorgt dat in Almere genoeg sociale huurwoningen zijn voor iedereen die dat nodig heeft.”

Grondprijzen


Tot haar grote frustratie gebeurt er volgens Hugo echter te weinig om de schrijnende woningnood aan te pakken. “De landelijke politiek zegt dat woningcorporaties genoeg geld hebben om sociale huurwoningen te bouwen, maar woningcorporaties als GoedeStede zeggen dat ze geen commerciële grondprijs kunnen betalen als de huur laag moet blijven. De gemeente zal echt moeten inleveren op de grondprijzen”, stelt De Graaff. “Daarnaast moeten de procedures veel effectiever worden gemaakt, zodat er snel kan worden doorgepakt en er geen maanden overheen gaan voordat er bijvoorbeeld een vergunning wordt afgegeven. Vaak hebben kleine maatregelen al een groot effect, maar men zit vaak vastgeroest in vaste patronen en werkwijzen. Een ander probleem is dat wanneer je wilt bouwen, er geen aannemer op korte termijn beschikbaar is. Die branche is door de bouwstop in de crisistijd behoorlijk gekrompen.”

Prikkelen


Hugo wil de politiek, woningcorporaties en andere partijen blijven prikkelen om in actie te komen. “Dit jaar worden afspraken gemaakt voor de komende vijf jaar over meer sociale huurwoningen in Almere, dus dit is het moment om woorden om te zetten in daden. Wij denken graag mee!”
Stichting Hugo is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Huurders van GoedeStede die interesse hebben, kunnen voor meer informatie terecht op www.hugoalmere.com.

Artikel geplaatst op: 30 juli 2019 - 10:36

Gerelateerd

Delen