Ligplaatshouders opperen harde actie tegen gemeente

'Gemeente reageert niet op aanmelding tijdelijke ligplaatsen'

Door Robert Mienstra

ALMERE – De ligplaatshouders van de voormalige jachthaven Haddock zijn boos op de gemeente. “We horen helemaal niets meer, ook niet na een aanmelding voor een tijdelijke jachthaven.” Bovendien bleek aanmelden voor een tijdelijke ligplaats voor een aantal betrokkenen lastig of zelfs onmogelijk. De vereniging van ligplaatshouders beraadt zich op acties, zachte en harde

.
Nog acht weken en dan moeten de ligplaatshouders bij het oude Haddock hun bootje verwijderd hebben uit de toenmalige jachthaven. De gemeente heeft aangekondigd te zullen gaan handhaven. Maar enige actie op het Weerwater voor tijdelijke jachthavens is er nog niet. De ligplaatshouders zijn bang dat de tijdelijke voorzieningen niet op tijd op orde zijn, en dat de gemeente hun boten uit de voormalige jachthaven gaat verwijderen. Dat kan vernietiging of openbare verkoop van de boten betekenen. De ligplaatshouders bereiden nu een aantal hardere acties voor.

Te lang


Martin Slootjes heeft een boot van 17 meter bij Haddock liggen. “Ik kreeg een afwijzing van de gemeente voor een tijdelijke ligplaats. Mijn boot is te lang, er mogen in het Weerwater boten van maximaal 10 meter liggen op de tijdelijke ligplaatsen.” Slootjes zit met de handen in het haar. “Ik heb geen idee waar ik met mijn boot heen moet. Dus ik blijf in de oude jachthaven liggen en dan zien we wel wat er gebeurt.”
Ingeborg Duijts heeft een ander probleem. “Ik heb me getracht aan te melden voor een tijdelijke ligplaats bij de Fantasie. Havenbeheer van gemeente vroeg uitzonderlijk veel bewijslast waar ik niet allemaal aan kon komen aangezien ik momenteel in het buitenland zit. Maar volgens mij kon ik afdoende bewijzen een ligplaats bij Haddock te hebben gehad. Op mijn laatste mail heb ik geen antwoord gehad dus ik ben niet zeker of we een ligplaats hebben. Ik heb het sterke vermoeden dat de gemeente erop aanstuurt dat er weinig ‘aanmeldingen’ komen zodat ze de noodzaak voor een nieuwe jachthaven kunnen bagatelliseren.”
Ook Marcel Veenema heeft niets meer van de gemeente gehoord. “Op 19 juni heb ik de gemeente geïnformeerd dat wij een tijdelijke ligplaats wensen, precies zoals ze vroegen. Ik heb onze ligplaatsovereenkomst en betaalbewijs bijgevoegd. Tot op heden heb ik geen enkele reactie of ontvangstbevestiging mogen ontvangen.”

Acties


De actiebereidheid van de ligplaatshouders is groot. Bijna alle leden die 23 juli aanwezig waren op de ledenvergadering hebben aangegeven actie te willen voeren en zich in te willen spannen om het ligplaatsenprobleem nogmaals onder de aandacht te brengen bij de gemeente Almere en dringen er bij de gemeente nogmaals op aan dat er een versnelling van de processen van de bouw van een nieuwe haven komt. De leden willen zachte acties zoals een gerechtelijke procedure tegen de gemeente, maar opperden ook harde acties als het verslepen van de steigers naar het Weerwater om zelf een tijdelijke haven te realiseren, tot het blokkeren van vaarwegen.

Artikel geplaatst op: 05 augustus 2019 - 09:43

Gerelateerd

Delen