Aangifte wegens privacyschending gemeente

Door Robert Mienstra
ALMERE – Almeerder Mark Wiggers heeft aangifte gedaan tegen de gemeente Almere voor het schenden van zijn privacy. “Als ik via 14036 het callcenter van de gemeente bel , dan krijg ik de melding dat ze het gesprek opnemen. En dat ik ook nog teruggebeld kan worden voor kwaliteitsonderzoek. Ik heb geen opties om niet opgenomen te worden en niet te worden teruggebeld. Dat mag niet van de privacywet. Vandaar de aangifte.”

Foto: Adobe Stock


Robert Mienstra van Almere DEZE WEEK nam de proef op de som, belt 14036 en spreekt “Almere” in om met de gemeente verbonden te worden:

Bandje gemeente

: “U spreekt met de gemeente Almere. Om u goed door te verbinden met de juiste medewerker volgt nu een keuze menu met 5 opties. Dit gesprek wordt opgenomen en kan worden gebruikt voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.”
Ik toets 5 voor Burgerzaken.

Medewerkster:

“Goedemorgen, gemeente Almere.”

Journalist:

“Ik heb een vraag over de privacy. Wat gebeurt er met de gesprekken met 14036? Wat gebeurt er met dit gesprek?”

Medewerkster:

Wij kunnen aan de telefoon gemonitord worden. Dat is voor ons persoonlijk een leerproces, maar wat er daarna mee gebeurt dat durf ik niet aan te geven. Ik vraag het mijn collega.”
…….

Medewerkster:

“De gesprekken worden gebruikt voor trainingsdoeleinden binnen ons klantenservicecentrum. De berichten worden drie maanden bewaard en daarna vernietigd.

Journalist:

“Word ik teruggebeld over dit gesprek?”

Medewerkster:

Als daar aanleiding toe is wordt u teruggebeld. De gemeente biedt geen mogelijkheid aan om te geven dat u niet wordt teruggebeld.”

AVG


Mark Wiggers vindt dat met dit alles de AVG door de gemeente met voeten wordt getreden. “Als ik 14036 bel heb ik geen idee wat er met mijn gesprek en gegevens verder gebeurt. Dat wordt niet gemeld. Ik wil gewoon niet worden opgenomen en ik wil niet dat mijn gegevens bewaard worden. De gemeente biedt geen mogelijkheden om zelf aan te geven wat ik wil. Ik heb de Autoriteit Persoonsgegevens gebeld en die zeiden dat wat de gemeente Almere doet, niet mag.

Autoriteit Persoonsgegevens


De Autoriteit Persoonsgegevens meldt desgevraagd: “Het opnemen van telefoongesprekken mag onder bepaalde voorwaarden. Belt iemand een organisatie op, dan kan het zijn dat het telefoongesprek wordt opgenomen. Dit wordt ook wel ‘voicelogging’ genoemd. De organisatie hoeft geen toestemming te vragen voor het opnemen van het telefoongesprek als de organisatie de opname bijvoorbeeld nodig heeft om een overeenkomst uit te voeren.
Ook kan het opnemen van telefoongesprekken noodzakelijk zijn voor het zogeheten ‘gerechtvaardigd belang’ van de organisatie. Dit betekent dat de organisatie de opname van het telefoongesprek mag gebruiken voor de normale bedrijfsvoering of het dagelijks beheer van de organisatie. Maar de organisatie moet hierbij wel een afweging maken tussen het organisatiebelang en uw belangen en rechten. De organisatie moet bij aanvang van het gesprek informeren dat het gesprek wordt opgenomen. Daarnaast moet de organisatie informatie geven waarvoor de organisatie de opnamen van het gesprek gebruikt, zoals voor trainingsdoeleinden. Organisaties hebben een informatieplicht. Dat betekent dat zij de bepaalde informatie moeten geven over wat zij met de persoonsgegevens doen.”

Altijd opgenomen


Een en ander betekent wel dat Almeerse inwoners niet met de gemeente kunnen bellen zonder dat hun gesprek wordt opgenomen en bewaard. Een keuzemenu is daar niet voor. Ook niet voor het eventueel teruggebeld worden. Dat de gegevens drie maanden bewaard worden, wordt overigens niet door de gemeente gemeld. Wiggers bestrijdt dat dit strookt met de wet.

Artikel geplaatst op: 21 augustus 2019 - 10:10

Gerelateerd

Delen