Jachthaven voor 300 ligplaatsen snel nodig aan Noorderplassen

Philippe van Thiel: “Binnen twee weken heb ik daar al 200 ligplaatsen.”

Door Robert Mienstra

ALMERE – In Almere is wel degelijk op korte termijn een jachthaven van 300 ligplaatsen nodig. De enige beschikbare en geschikte locatie is aan de Noorderplassen. Dit concludeert Waterrecreatie Advies BV uit Lelystad in een onderzoeksrapport ‘Toekomst jachthavens in Almere’ dat in opdracht van de gemeente in juni is aangeboden aan de gemeente.

 

De Noorderplassen. (Foto: aangeleverd)

Op dit moment is de gemeente bezig tijdelijke ligplaatsen aan te leggen in het Weerwater voor de bootjes van voormalig Haddock. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Omwonenden en ondernemers kwamen in verzet. Bovendien zijn de vergunningen nog niet rond, terwijl de gemeente de tijdelijke ligplaatsen al aanlegt. 


Snelle voorziening
Nu uit het rapport blijkt dat een jachthaven aan de Noorderplassen op korte termijn aangelegd zou moeten worden, lijkt daar de oplossing te liggen voor de ligplaatshouders van voormalig Haddock en de honderden mensen die een bootje in de stadsgrachten van Almere hebben liggen. De jachthaven aan de Noorderplassen blijkt snel te realiseren te zijn. “Binnen twee weken kan ik aan de Noorderplassen een voorziening voor 200 boten aanleggen”, zegt Philippe van Thiel van Haddock. “Daarmee lijken mij alle problemen opgelost.”
Maar het college ziet toch beren op de weg: ‘Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen eenvoudige opgave is gezien de meerdere belangen in de omgeving’, schrijft het college in een raadsbrief.
Het college heeft naar aanleiding van het rapport toegezegd nader onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van Noorderplassen als locatie voor een jachthaven.

Tekort aan ligplaatsen
‘Binnendijks liggen er ruim 400 boten in de Almeerse wateren legaal en illegaal afgemeerd in de wijken. Als de gemeente binnendijks gaat handhaven dan ontstaat per direct een niet oplosbaar tekort aan ligplaatsen’, stelt het rapport. ‘De groep is groot genoeg om een nieuwe jachthaven te vullen. Beide havens in Almere Haven zijn volledig bezet De vrije ligplaatsen bij WSV Noorderplassen West zijn bestemd voor mensen die in de Noorderplassen West wonen of gaan wonen. De ligplaatsen in de gemeentelijke haventjes aan het Weerwater zijn bestemd voor passanten (bestemmingsplan), maar hebben fysiek ook onvoldoende ruimte om het probleem op te lossen. Het aantal is in ieder geval zo groot dat het niet oplosbaar is zonder binnendijks een nieuwe jachthaven aan te leggen’.  

Floriade
‘Op het Floriadeterrein is voor na de Floriade een plan getekend voor woningen aan- en in het water. In dat plan is weer een jachthaven opgenomen’, stelt het rapport. ‘Er is een plan voor een jachthaven op het Floriadeterrein na de Floriade met name bestemd voor bewoners.’
Op een tekening in het rapport is te zien dat de jachthaven gepland is op de plek waar de voormalige jachthaven van Haddock lag.

Artikel geplaatst op: 12 september 2019 - 10:24

Gerelateerd

Delen