Eden Holland gaat vooralsnog niet door

ALMERE - Uit het haalbaarheidsonderzoek dat is gedaan naar de mogelijke vestiging in Almere van het op natuur en duurzaamheid gerichte themapark Eden Holland naast de Floriade, blijkt dat er nog in onvoldoende mate wordt voldaan aan de criteria die een positief besluit ten behoeve van de realisatie van het themapark rechtvaardigen. Dit meldt het College van Burgemeester en Wethouders.

Dit had het hoofdgebouw van Eden moeten worden. (Foto: aangeleverd)

Het college adviseert de raad daarom geen verdere medewerking te verlenen aan de mogelijke ontwikkeling van het project themapark Eden. Reden is dat het college niet verwacht dat Eden tot een haalbaar plan kan komen binnen de daarvoor overeengekomen termijnen. Gevolg van dit raadsbesluit is dat het voor de eventuele realisatie van het themapark gereserveerde geld uit het Fonds Verstedelijking Almere weer beschikbaar komt voor het fonds. Eden Holland verwacht binnen enkele maanden alsnog aan de voorwaarden te kunnen voldoen. Mocht de stichting met een aangepast plan komen, dan zal opnieuw moeten worden beoordeeld of het plan in aanmerking komt voor eventuele financiering vanuit het fonds.

 

Artikel geplaatst op: 12 september 2019 - 11:05

Gerelateerd

Delen