Zo komt de Floriadewijk Hortus eruit te zien met 800 extra woningen

Door Marcel Beijer
HORTUS – Vorige week was de tweede bijeenkomst met een bewonersgroep die een voorkeur kon uitspreken voor de indeling van Hortus, de woonwijk die definitieve vorm krijgt als de Floriade in 2022 is afgelopen. De bewonersgroep voelt het meest voor een wijk met 800 extra woningen extra.

Artist impression: aangeleverd

In de wijk Hortus waren aanvankelijk 600 woningen en 60 waterwoningen ingepland. Om de tekorten op de Floriade weg te werken heeft de gemeenteraad laten weten open te staan voor extra woningbouw, waarvanj 30% sociale woningbouw moet zijn. 

In een eerdere sessie gaf de bewonersgroep al aan dat het oerbos, aan de oostkant, in ieder geval gehandhaafd moet blijven. De gemeente had daarom voor de tweede sessie een aantal scenario's uitgewerkt. Drie appartementencomplexen van 60 meter staan al ingetekend. De rest van de toegevoegde bebouwing blijft laag, af en toe steekt er een klein topje boven de bomen uit. De bewonersgroep werd gevraagd welke variant de voorkeur heeft. Daarbij waren bijvoorbeeld ook een scenario met 1000 woningen extra en een scenario met 350 woningen extra.

800 woningen extra
De bewonersgroep heeft in meerderheid een voorkeur voor de bouw van 800 woningen extra. Aan de westzijde komen daartoe extra waterwoningen evenals ten noorden van Utopia, al komen deze niet verder dan de uiterste punten van het eilandje. Op het terrein van Haddock komen wat lagere flats en ook waterwoningen. In de Alleezone (net ten noorden van de A6) komen ook relatief lage appartementen. Aan de zuidzijde van de A6 staan één hoge en twee lagere flats ingetekend, evenals op het voormalige Oor-terrein. Een van de voorstellen van de bewonersgroep is om woningbouw mogelijk te maken tot aan de McDonald's. Maar die staan nu nog niet ingetekend. Aan de oostzijde van het Floriadeterrein staan nog drie dijkwoningen ingetekend, maar daar was de bewonersgroep niet erg enthousiast over. Volgens de bewonersgroep is het scenario met 800 extra woningen het meest interessant omdat daar de meeste balans is tussen bebouwing en groengebied.

Derde bijeenkomst
Op maandag 18 november staat een derde bijeenkomst op de agenda. Dan zijn de scenario's ook financieel doorgerekend. Dan zal ook iemand van projectontwikkelaar Amvest aanwezig zijn. De gemeenteraad gaat uiteindelijk beslissen over de extra woningbouw in Hortus.

Artikel geplaatst op: 08 oktober 2019 - 09:10

Gerelateerd

Delen