Commissie Stam: 'Niet college maar Raad beslist over openluchtbad'

Door Marcel Beijer

ALMERE – Niet het college van Burgemeester en Wethouders, maar de gemeenteraad moet beslissen over de manier waarop een openluchtzwembad in Almere vormgegeven kan worden. Dat is de conclusie van de Commissie Stam die zijn licht liet schijnen op het rapport van het externe bureau Treem.

 

Op basis van het Treem-rapport, waar verschillende scenario's werden doorberekend, concludeerde het college dat een buitenzwembad in Almere te duur is. De Commissie Stam, onder leiding van ex-triatleet Gregor Stam, is van mening dat het college daarmee de gemeenteraad de kans ontneemt de verschillende scenario's te bespreken en op basis daarvan een beslissing te nemen.
De Commissie Stam stelt in haar rapport dat uit de bevindingen van het onderzoeksbureau Treem blijkt dat er in Almere een breed draagvlak is voor een openluchtbad en dat er ook voldoende locaties voorhanden zijn. Ook stelt de commissie dat de vrees voor concurrentie bij bestaande zwembaden onterecht is. Dat zou alleen het geval zijn als gekozen wordt voor de variant van een overkapt buitenbad.
Ook concludeert de commissie dat verschillende gemeenten een openluchtbad moeiteloos inpassen in hun begroting en dat de subsidie tussen de de 3 en 6 euro per kaartje beperkt kan blijven. 'Een fractie van de subsidie op theater- en bibliotheekbezoek.'

 

Aanbevelingen
De Commissie Stam komt met een aantal aanbevelingen. De belangrijkste is dat het college zijn belofte moet nakomen om de raad aan de hand van de scenario's uit het Treem-rapport een keuze te laten maken. Ook moet het college beter beargumenteren waarom het geen buitenzwembad wenst. Mochten deze aanbevelingen niet worden overgenomen dan adviseert de commissie om de Rekenkamer een onderzoek te laten uitvoeren waarin wordt bekeken waarom 'een breed gedragen initiatief niet wordt gerealiseerd'.

Artikel geplaatst op: 24 januari 2020 - 14:20

Gerelateerd

Delen