Haddock mag blijven, maar kan niet blijven

Philippe van Thiel: 'Ik moet alles in oorspronkelijke staat terugbrengen'


Door Robert Mienstra

ALMERE – 'Wij benadrukken dat de gemeente nergens heeft gesteld dat de zeilschool Haddock weg moet. Wel gelden dezelfde regels als waar anderen zich ook aan dienen te houden'. Dit stelt de gemeente na de commotie die ontstond toen de surfvereniging Almere Centraal en daarna Philippe van Thiel aan deze krant meldden dat Haddock weg moet van het surfstrandje in Haven. Van Thiel vindt dat de gemeente in haar handhavingsbrief iets heel anders zegt. Uit de reactie van de gemeente (zie kader) blijkt dat de partijen het zeker niet eens zijn.

Foto: aangeleverd

 

"De gemeente heeft mij een brief gestuurd met het verzoek de spullen per ommegaande af te breken die ik neergezet had", zegt Van Thiel. "Ik had gevraagd mij een tijdelijke gedoogvergunning te geven totdat hier de kustzone wordt aangepakt, met de hoop dat ik daar ingepast kon worden. Maar toen ik de handhavingsbrief binnenkreeg dacht ik: we gaan maar afbreken en stoppen. Een maand geleden heb ik tegen de gemeente gezegd dat als zij gaat handhaven, alles wat ik nodig heb om mijn bedrijf te draaien, moet verdwijnen. Dus dat betekent simpel dat ik weg moet. Ik heb nogmaals aangegeven dat ik de tijdelijke vergunningen graag wil hebben. En prompt kreeg ik de brief dat ik alles moet afbreken."

Inhoud brief
De gemeente schrijft aan Haddock en Almere Centraal: 'Wij handhaven ons standpunt en verzoeken u beiden de illegaal geplaatste objecten en bouw- en hekwerken voor 29 februari te verwijderen en de grond in oorspronkelijke staat terug te brengen. Dit stond al in ons schrijven van 30 december 2019. Voldoet u niet tijdig aan dit verzoek, dan laat de gemeente de verwijdering verrichten en zijn alle hieraan verbonden kosten voor u en de gemeente is niet verantwoordelijk voor de daarbij door u geleden schade."
Van Thiel stelt dat hieruit glashelder blijkt dat alles moet zijn zoals het was voordat de zeilschool op het surfstrandje neerstreek: "Er staat letterlijk 'in de oorspronkelijke staat', dus daarna is Haddock gewoon weg,"
Zo moet de trailerhelling weg. "Die was van de gemeente, maar helemaal verzakt. Ik heb die opgeknapt", zegt Van Thiel, "de betonnen trap naar het drijvende haventje over de basaltblokken moet weg. De kinderen zouden dus over de basaltblokken naar de bootjes moeten gaan klimmen. Levensgevaarlijk. Ook de zwemtrapjes moeten weg, de terrasschermen die ik heb geplaatst en de aanbouw voor de horeca. Dat betekent dat ik alles weg moet halen waarop mijn bedrijf draait. De zeilschool heeft dan geen levensvatbaarheid. Dat heb ik ook tegen de gemeente gezegd. Tja, Haddock mag blijven zitten, zegt de gemeente nu. Dat is toch onzinnig?"


Teleurstelling

Van Thiel krijgt grote steun van bewoners uit Haven. Er is een goedlopende petitie gestart. "Ik heb hier huilende mensen aan de deur gehad. Ze zeggen dat ze dat hier zomers op vakantie zijn in hun eigen wijk. Kinderen die zomers niet op vakantie kunnen, maken gebruik van mijn faciliteiten. Ik heb drie picknicktafels neergezet op het strand. Die moeten weg, net als de palmboom. Die is niet eens van mij, maar van bewoners die hem daar hebben neergezet."
Van Thiel heeft inderdaad iets aan horeca bijgebouwd. "Er was in het gebouw alleen een klein barretje. Voor de zeilschool had ik een veilige plek nodig om het eten te bereiden en om mijn personeel aan het werk te houden. Achter het gebouw heb ik een paar meter tijdelijk aangebouwd. "Ik kan mij voorstellen dat mensen nu de indruk krijgen dat ik zomaar aan de slag ben gegaan, zonder enig overleg met de gemeente. Maar dat is niet zo. Vanaf de start aan het surfstrand zijn er gesprekken geweest. Al in mei en juni 2019 is bij Haddock door de gemeente aangegeven dat er ontwikkelingen zijn voor de kustzone en kreeg ik het participatieplan. Er werd mij en de windsurfvereniging gevraagd mee te denken. Samen met een landschapsarchitect zijn we gelijk begonnen."


Kadaster

"Gaandeweg heb ik steeds geprobeerd de aanpassingen op te nemen in de aanvraag voor de omgevingsvergunning", vertelt Van Thiel. "Dit proces werd enorm vertraagd omdat de tekening in het kadaster niet overeen bleek met de situatie ter plaatse. Toen al had de gebiedsmanager een rondje gemaakt door het pand en over het terrein. Hij heeft toen gezien wat er gaande was. Waarom dan tot december wachten met een brief over handhaving?"


Gemeenteraad

Van Thiel bediende afgelopen zomer het strand met gratis strandbedden, de zeilschool, verhuur van surfplanken, kano's, motorbootjes en supplanken. Hij gaf surflessen en er was wat te eten en te drinken. "Het was een overweldigend succes. Heel Haven liep uit. En dit dreigt nu te eindigen", stelt Van Thiel. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de gemeenteraad. "Ik heb begrepen dat de heer Van Dijk van de PVV de kwestie gaat aankaarten in de raad." Van Thiel wacht daarop met eventueel afbreken en heeft nog steeds vertrouwen in een goede afloop.

Reactie gemeente

In een reactie zegt de gemeente een handhavingsverzoek te hebben ontvangen en dat er vragen uit de omgeving zijn gekomen of de acties van de ondernemer allemaal zomaar kunnen.

'Op basis van die aangevraagde handhaving zijn er zestien overtredingen geconstateerd. Het kan niet zo zijn dat een ondernemer de gemeente voor het blok zet door, na het zonder overleg in strijd met regels zaken uit te voeren, te zeggen: "als ik niet overal alsnog mijn zin in krijg dan stop ik". En hoe sympathiek een vereniging of ondernemer in de publieke opinie overkomt, dit mag voor de overheid geen rol spelen bij het beoordelen van wat mag en kan.
Voor een aantal zaken wil de gemeente wel bekijken of dit gelegaliseerd kan worden. "De spullen" suggereert dat alle spullen weg moeten. Dat is niet zo. Naar de volgende zaken wil de gemeente bijvoorbeeld kijken om alsnog te legaliseren:

-​De zes opslagcontainers voor de opslag van kano's en kleine vaartuigen in een ecologische zone. De gemeente onderzoekt of deze opslagcontainers op een alternatieve locatie bij het verenigingsgebouw zijn te plaatsen;
-​De extra verharding tussen de reddingspost van de Almeerse Reddingsbrigade en het gebouw van de Windsurfvereniging;
-​De aanpassingen aan de hellingbaan en extra verharding bij de hellingbaan
.
-De extra zonder toestemming geplaatste uitbreiding buiten de omgevingsvergunning van 60m2 moet weg. De rest kan blijven staan, ook de schermen.

-In het gebouw was een kantinekeuken, de vergunning beslaat ruimte voor voor 60m2 met horecafunctie. De illegale uitbouw verdubbelt dat met ca. 60 m2 tot ca. 120m2 op een plek die hoort bij een door de gemeenteraad in het ontwikkelingsplan aangewezen verenigingsgebouw met kleinschalige horeca en gebied met ecologische waarde. Ook voor tijdelijke bouwwerken zijn vergunningen en privaatrechtelijke afspraken of toestemming nodig. En er is schade aangebracht aan waardevolle natuur.

Het feit dat er gesprekken over mogelijkheden in de toekomst worden gevoerd, betekent niet dat iemand ondertussen eenzijdig zijn gang mag gaan zonder afspraken en vergunningen. De gesprekken zijn overigens opgestart op het initiatief van de gemeente, toen wij uit de media vernamen dat de zeilschool gebruik ging maken van de locatie.

Wij benadrukken dat de gemeente nergens heeft gesteld dat de zeilschool weg moet. Wel gelden dezelfde regels als waar anderen zich ook aan dienen te houden. Voor zover de activiteiten zijn in te passen kan de zeilschool de juiste vergunningen aanvragen en benodigde zaken in afspraken/overeenkomsten vastleggen. Wij blijven met de zeilschool en de surfvereniging in gesprek over wat er wel en niet kan en hoe wij, in overleg, zaken kunnen regelen.

Artikel geplaatst op: 21 februari 2020 - 13:53

Gerelateerd

Delen