De Droomspiegel zamelt speelgoed in voor Voedselloket

COLUMBUSKWARTIER - De kinderen van De Droomspiegel krijgen deze week de gelegenheid om iets van hun eigen speelgoed aan een ander kind te geven. Dat kan een autootje, een pop, een jojo of een kaartspel zijn.
Leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 doen van De Droomspiegel hebben afgelopen maandag speelgoed afgestaan aan het Voedselloket. Hulpmoeders van De Droomspiegel Jolanda Oomen en Anjana Bissumbhar helpen bij het inzamelen. (Foto: Jessica Molina)

De spannende tijd van wensen en ontvangen breekt weer aan en kinderen hebben vaak heel wat wensen. Helaas hebben niet alle gezinnen in Almere de luxe positie van veel cadeaus. Want alleen al in Almere leven zevenduizend kinderen onder de armoedegrens. Met dit in het achterhoofd heeft katholieke Daltonschool 'De Droomspiegel' in Almere Poort het thema 'goede doelen' in haar jaaractiviteiten opgenomen.
Eind juni is de voedselinzamelactie voor het Voedselloket Almere (VLA) een eerste succesvolle actie geweest. Rond Sint Maarten wordt er een vervolgactie gehouden: een speelgoedinzamelactie. In het kader van Sint Maarten wordt in alle groepen het verhaal van Sint Martinus verteld, met de boodschap 'samen delen'. De kinderen mogen bij hun speelgoed voor de arme kinderen een persoonlijke boodschap doen en VLA zorgt dat het speelgoed en het berichtje bij de hulpbehoevende gezinnen in Almere terechtkomt.
Kijk voor meer informatie over de speelgoedinzamelactie: www.droomspiegel.nl.
Artikel geplaatst op: 10 november 2010 - 07:00

Gerelateerd

Delen