Kamerlid Pieter Heerma bezoekt Almere Jungle

HOUT - Tweede Kamerlid Pieter Heerma was op vrijdag te gast bij de Almere Jungle op Stadslandgoed de Kemphaan. Hij sprak daar met een jobcoach, iemand die in de Jungle Beschut Werk heeft, het management van de Almere Jungle en Froukje de Jonge, wethouder Participatie, Werk en Inkomen.
Tweede Kamerlid Pieter Heerma (vierde van links) was op vrijdag te gast bij de Almere Jungle op Stadslandgoed de Kemphaan. (Foto: aangeleverd)

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere hoe Almere arbeidsmatige dagbesteding en Beschut Werk organiseert, de eerste positieve resultaten met de Tegenprestatie, de lastige ondervindingen bij de invoering van de Banenafspraak. Pieter Heerma: “Het is goed om te zien hoe Almere invulling geeft aan de taak om arbeidsmarktkansen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tijdens het werkbezoek werd echter wel weer duidelijk hoe groot de bureaucratie is waarmee het kabinet gemeenten heeft opgezadeld in de uitvoering van participatie- en quotumwet.”
Ook discriminatie op de arbeidsmarkt was onderdeel van het gesprek. Arbeidsmarktdiscriminatie op, kleur, achternaam, leeftijd of welke grond dan ook is onacceptabel. Wethouder De Jonge: “Het mag niet en we willen het niet. We stellen die norm luid en duidelijk. Dat doen we samen met Avanti die rondom dit thema van alles organiseert. Maar het is ook goed om te zien dat veel werkgevers al inzien dat diversiteit een onderneming juist krachtiger maakt. Dat voorbeeld helpen we ze graag verder uitdragen.”
Artikel geplaatst op: 12 februari 2016 - 16:20

Gerelateerd

Delen