'Kustzone Almere Haven' levendiger door meer recreatie

ALMERE - Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het ontwikkelingsplan voor de kustzone van Almere Haven. Het ontwikkelingsplan legt de kaders vast voor succesvolle ontwikkeling van dit gebied in aanloop naar een nieuw bestemmingsplan. Zo biedt het ruimte voor circa 240 woningen en een hotel.
Er heeft overleg plaatsgevonden met bewoners, ondernemers en verenigingen uit Almere Haven. Het gaat om zowel om het versterken van de recreatiemogelijkheden en de beleving van de groene en blauwe kwaliteit als het toevoegen van de woonfunctie. Zo ontstaat er een evenwichtige combinatie van natuur en stad.
240 Woningen

Er wordt een wandelroute door het gebied aangelegd, de toegangen over de dijk krijgen een upgrade en recreatiemogelijkheden worden verbeterd en verruimd. Ook wordt het gebied bij het surfstrand en het Kinderwerkbos levendiger door de scouting, reddingsbrigade en kanovereniging hiernaartoe te verplaatsen. Het Manifestatieveld wordt gedeeltelijk ingericht als havenpark en blijft beschikbaar voor kleinschalige evenementen.
Ter preventie van blauwalg worden aanvullende maatregelen genomen. Daarnaast zijn er diverse maatregelen ter verbetering van de infrastructuur. Ook biedt het ontwikkelprogramma ruimte voor circa 240 woningen langs de jachthaven en rondom de kop van de Sluiskade aan het Gooimeer, een hotel en mogelijkheden voor kleinschalige en tijdelijke verblijfsrecreatie.
Informatiebijeenkomst

In Kerkcentrum de Goede Rede, aan de Kerkgracht 60, is op maandag 18 december een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van de Kustzone Almere Haven. De informatieavond is van 19.00 tot 20.30 uur.
In een serie informatie- en participatiebijeenkomsten hebben inwoners van Almere Haven hun standpunten en ideeën ingebracht. Samen met de uitgangspunten en ambities van de gemeente heeft dit de basis gevormd voor het ontwikkelingsplan. Dit plan kunnen bezoekers inzien. Wethouder Tjeerd Herrema is aanwezig. Bezoekers kunnen met hem in gesprek over het ontwikkelingsplan.
Artikel geplaatst op: 12 december 2017 - 13:28

Gerelateerd

Delen