Update 28-1: Leefbaar trekt plan journalistiek fonds in.

Door Robert Mienstra

ALMERE – De raad was op de politieke markt huiverig voor het plan van Nico van Duijn (LeefbaarAlmere) voor een fonds voor journalistiek in Almere. De tegenstand heeft het raadslid inmiddels op zaterdagmiddag doen besluiten om zijn plan in te trekken. "Heb voorstel ingetrokken", schrijft Van Duijn zaterdag aan de redactie.

"Drie opvattingen tegen de mijne. Dan krijgt geen van vieren een meerderheid. 1. In achterkamertjes regelen door college bij nieuwe coalitie - D66 2. Geen overheidstaak - het rechtse rijtje PVV, D66, Apopa 3. Tot in de details tevoren regelen - PvdA en één zetel die tegen was omdat dat budgettair concurreerde met zijn eigen lokale omroep."
Dit laatste betrof Asjen van Dijk van de fractie Van Dijk die bezig is met één van de vijf kandidaten voor lokale omroep. Hij zat als zodanig met twee petten op in de raad.
"Treurig", concludeert Van Duijn.

Nico van Duijn (l) kreeg de handen niet op elkaar voor zijn journalistiek fonds. (Foto: Almere DEZE WEEK).


De raadsleden zagen op de poltieke markt van donderdag  25 januari al niet veel heil in een plan van Leefbaar Almere om een Almeers journalistiek fonds ten behoeve van onderzoeksjournalistiek in het leven te roepen. Raadslid Nico van Duijn vond een medialandschap in Almere met Almere DEZE WEEK en Omroep Flevoland te magertjes. Veel raadsleden vonden de financiële onderbouwing van het plan niet goed. Verder waren er grote vragen bij hen over de onafhankelijkheid van een dergelijk fonds. “Wij kunnen als raad geen journalistieke opdrachten geven”, vatte Johan de Leeuw van AP/OPA de kritiek samen.
De PVV en de VVD zagen al helemaal niets in het fonds omdat hier het gemeenschapsgeld niet voor bedoeld is. Het CDA stond wel positief tegenover het plan. “Misschien kunnen we burgers hierin betrekken”, stelde Bastiaan Malotaux (CDA). Maar hiervoor kreeg hij de handen niet op elkaar.
Uiteindelijk besloot Van Duijn om nog maar eens een nachtje over het plan te slapen. Dat heeft hij inmiddels gedaan met als reslutaat, het intrekken van zijn plan.

Artikel geplaatst op: 26 januari 2018 - 11:12

Gerelateerd

Delen