Vanaf 2019 alle nieuwbouw aardgasvrij

ALMERE – Als het aan de gemeente ligt worden de Almeerse nieuwbouwwoningen niet meer aangesloten op het aardgasnetwerk. Samen met het de gemeente Lelystad wil Almere met ingang van 1 januari 2019 kiezen voor aardgasvrije nieuwbouwwoningen. Wethouder Tjeerd Herrema ondertekende vorige week de intentieovereenkomst namens Almere.
De wethouders tekenden vorige week de intentieovereenkomst om met ingang van 1 januari 2019 te kiezen voor aardgasvrije nieuwbouwwoningen. (Foto: aangeleverd)

Achtergrond van de ambitie voor aardgasvrije nieuwbouw is de energieagenda van het kabinet, die aangeeft dat Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij moet zijn voor het gebruik als energiebron voor het verwarmen van huizen en gebouwen. In Lelystad en Almere wordt 2018 gezien als overgangsjaar in verband met al lopende afspraken. In 2018 zal de gemeente het gesprek aan gaan met alle bij nieuwbouw betrokken partijen. Vooruitlopend op regelgeving vanuit het Rijk zal worden onderzocht of aan de verkoop van grond voorwaarden kunnen worden verbonden. Het voorgestelde besluit is in lijn met de intentieverklaring ten aanzien van gasloze nieuwbouw die werd ondertekend vanuit de MRA, Metropool Regio Amsterdam.
Wethouder Tjeerd Herrema wil deze lijn nu verder uitwerken in bijvoorbeeld Nobelhorst. “De nieuw te bouwen wijk Stadstuinen wordt dan wel op stadswarmte aangesloten, maar ook daarvoor geldt dat hiervoor geen aardgas meer nodig moet zijn.”
In Haven ligt wat de intentieovereenkomst betreft een grotere opgave. “Vraag is of we dat slim kunnen bundelen met groot onderhoud en renovatie en dan ook nog op een manier dat de kosten (18.000 euro) niet bij de bewoners terecht gaan komen. Daarnaast is het natuurlijk de vraag hoe we particulieren kunnen helpen bij de keuzes die ze moeten maken bij bijvoorbeeld de vervanging van boilers. Het is doel is in ieder geval een duurzamere stad.”
Artikel geplaatst op: 06 februari 2018 - 16:28

Gerelateerd

Delen