PvdA: Niet teveel externen inhuren
Controle op inhuur ZZP’ers door gemeente aangescherpt

Door Robert Mienstra
ALMERE – De excessen van inhuur door de gemeente van externen moet worden beteugeld en de bonnetjes van de ZZP’ers moeten beter nagekeken worden. Dit stelden de PvdA en de PVV tijden de politieke markt van donderdag.
Toon van Dijk (PVV) en wethouder Froukje de Jonge (CDA) spitten de nota's van externen door. ( Foto: Shutterstock)

Excessen, waarbij ingehuurde krachten een salaris boven de WNT-norm (Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen) van soms wel €250.000 kunnen opstrijken, moeten worden uitgebannen, vindt de PvdA. “Er moet terughoudendheid zijn bij het inhuren van ZZP’ers”, stelde Jerzy Soetekouw (PvdA), “en zeker ook bij het betalen van salarissen. Maximaal 10% van de werknemers bij de gemeente moet extern ingehuurd worden. De rest moet in vaste dienst zijn.”
Controle

Toon van Dijk (PVV) had de tijd genomen om alle nota’s die door externen bij de gemeente zijn ingediend eens door te nemen. “Daarbij schrok ik. Ik kon geen eenduidige werkwijze terugvinden in de controle van de bonnetjes door de gemeente”, stelde Van Dijk. “Soms stond er één paraaf op een nota, soms twee. Maar ook zag ik af en toe nergens een handtekening. Dan vroeg ik mij af ‘waar is het akkoord van de gemeente voor deze nota?' Controle was voor mij niet mogelijk."
Wethouder Froukje de Jonge (CDA) kon beide partijen geruststellen. “Vast personeel wringt soms met ZZp’ers”, zei De Jonge. “We hanteren de WNT als norm, we stellen een maximum aan de inhuurtermijn en we gaan een maximum op hat aantal uren inhuur per week en per jaar stellen.” Soetekouw was met deze reactie tevreden.
“Verder heb ik ook de mappen met nota’s doorgenomen”, zei wethouder De Jonge. “Bij de grote contacten zit het goed. Het zit hem vooral bij de kleinverdieners. Alle nota’s worden door vijf functionarissen bekeken. Dat is alleen in de map niet te zien. Er moet worden bekeken ze of de uren echt gewerkt hebben. Meer uren werken dan dat er in een jaar zitten, zoals is voorgekomen, dat kan nu niet meer. We gaan aan alle externen een urenopgave vragen die we controleren.”
Van Dijk meldde dat hij de raadsbrief van het college afwacht over dit onderwerp. “We hebben als raadsleden een controlerende functie. We gaan zien hoe het college gaat verwoorden dat alles inzichtelijk is.”
Artikel geplaatst op: 16 februari 2018 - 13:49

Gerelateerd

Delen