100 jaar Zuiderzeewet

ALMERE – Op 14 juni 2018 is het precies 100 jaar geleden dat één van de meest ingrijpende wetten van Nederland is vastgesteld: de Zuiderzeewet. Deze wet legde de basis voor de ontwikkeling van Nederland als waterland; inmiddels een sterk internationaal merk.
Het Afsluitdijk Wadden Center wordt 22 maart geopend. (Foto: aangeleverd)

Nederland staat bekend om haar grootschalige waterwerken. Kennis en kunde op het gebied van water zit in onze genen. De inpoldering van de Wieringermeer, de afsluiting van de Zuiderzee met de Afsluitdijk, de Noordoostpolder en de Oostelijke en Zuidelijke Flevopolder zijn voorbeelden van de invloed van de Zuiderzeewet op de vorming van ons land. De 100e verjaardag van de Zuiderzeewet is daarom het vieren waard. Provincie Flevoland heeft het initiatief genomen om samen met partners dit jubileumjaar te vieren.
Opening Afsluitdijk Wadden Center

Het hoofdprogramma is opgebouwd rondom vier data die als anker voor de viering fungeren. Het eerste hoogtepunt is de opening van het Afsluitdijk Wadden Center op 22 maart. De start van het jubileumjaar 100 jaar Zuiderzeewet wordt ingeleid door gedeputeerde van Flevoland, Michiel Rijsberman. Hij neemt de vlag mee die destijds in 1932 speciaal is gemaakt voor de viering van het gereedkomen van de Afsluitdijk. Het Afsluitdijk Wadden Center organiseert 24 en 25 maart een groot aantal publieksactiviteiten.
Viering vaststelling 100 jaar Zuiderzeewet

Op 14 juni is het precies 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet is vastgesteld. Daarom vindt op die dag in Lelystad een (water)congres plaats waarbij de centrale vraag is: ‘Hoe ziet Nederland er uit in 2118?’ Naast het congres wordt een driedaags publieksevenement (14, 15 en 16 juni 2018) georganiseerd op het thema Waterwerken en werkschepen en staan de Marker Wadden, de 50e verjaardag van de Oostvaardersplassen en de Houtribdijk centraal.
In het rijksmonument Waterloopbos wordt 27 september de tot monumentaal kunstwerk omgevormde Deltagoot geopend. Het laatste hoogtepunt vindt plaats in november in de gemeente Dronten met de opening van het Monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet in de vorm van een landschapskunstwerk.
Meer informatie: www.100jaarzuiderzeewet.com
Artikel geplaatst op: 19 februari 2018 - 11:53

Gerelateerd

Delen