Maatschappelijke partners trekken één lijn in aanpak verwarde personen

ALMERE – Maatschappelijke partners op het gebied van zorg en veiligheid hebben samen met de gemeenten in Flevoland een plan opgesteld voor een sluitende aanpak van personen met verward gedrag.
Het plan richt zich op het voorkomen van crisis en op verbetering van ondersteuning in geval van crisis. Voor wijkteammedewerkers betekent dit bijvoorbeeld dat zij eerder signalen van verwardheid kunnen herkennen en weten hoe hiermee om te gaan.
Voor de maatschappelijke partners is de uitdaging, om op het moment dat acute ondersteuning noodzakelijk is, de best passende zorg aan te bieden. Het college consulteert de raad over het Uitvoeringsplan personen met verward gedrag.
Artikel geplaatst op: 21 februari 2018 - 15:03

Gerelateerd

Delen