Verbrede Waterlandseweg geopend

ALMERE – De verbrede Waterlandseweg (N305) is dinsdag 24 april geopend door de Flevolandse gedeputeerde Jaap Lodders. De Waterlandseweg is verbreed van twee naar vier rijbanen om Almere, vanwege de groei van de stad, bereikbaar te houden.

Door de brede middenberm met bomen blijft het boskarakter van de Waterlandseweg behouden. (Foto: aangeleverd)

 

De verdubbeling van de weg garandeert dat autoverkeer ook in de toekomst vlot en veilig doorstroomt. Niet alleen voor automobilisten, maar ook voor voetgangers, fietsers en dieren is de weg nu veiliger. Zo is de tunnel bij De Kemphaan verlengd, waardoor fietsers en voetgangers de Waterlandseweg veilig kunnen oversteken. Eind 2018/begin 2019 worden de eerste werkzaamheden zichtbaar voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over de weg en de Hoge Vaart. De brug wordt aangelegd ter hoogte van bedrijventerrein Stichtsekant en De Groene Kathedraal.

 

Ecoduiker en faunaduiker

Voor kleine dieren is de ecoduiker (een richel in een waterbuis waar dieren overheen kunnen lopen) tussen de Lange Wetering en De Kemphaan verlengd en is tussen de Stichtsekant en de Vogelweg een faunaduiker (een buis onder de grond) aangelegd. “De weg rijdt vlot door, is veilig en blijft groen. Want door de brede middenberm met bomen blijft het boskarakter van de weg behouden en het oostelijke weggedeelte sluit juist meer aan bij het open polderlandschap”, aldus gedeputeerde Jaap Lodders.

 

Groene etalages

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman en Egbert Roozen, directeur branchevereniging voor ondernemers in het groen, VHG, gaven ook die dag het startschot voor de aanleg van zes ‘groene etalages’. Dit versterkt het groene karakter van de weg en zijn onderdeel van de actie ‘Floriade 2022, de weg er naar toe’.

Op zes plekken langs de Waterlandseweg worden bomen en struiken geplant die passen bij een thema. De eerste etalage heeft als thema biodiversiteit en wordt een groen markant en informatief object, dat bijdraagt aan bewustwording over Growing Green Cities (de gezonde groene steden): het thema van de Floriade 2022. De thema’s van de andere etalages zijn: water, energie, gezondheid, economische waarde en luchtkwaliteit. De hoveniersbedrijven zorgen voor de aanleg van de etalages.

Artikel geplaatst op: 25 april 2018 - 12:09

Gerelateerd

Delen