Almeerse ondernemers flink positiever over ondernemersklimaat

ALMERE – Almeerse ondernemers zijn de afgelopen jaren behoorlijk positiever geworden over het ondernemersklimaat in de stad. Het gemiddelde rapportcijfer kwam in 2018 uit op een 7-, in 2016 was dat nog 5,9. Dat blijkt uit de tweede Ondernemerspeiling van de gemeente.
Twee derde van de ondernemers waardeert het klimaat om te ondernemen in Almere met een cijfer tussen de 7 en 9. Ook waarderen de ondernemers de dienstverlening van de gemeente een stuk beter: gemiddeld een 6,4, ten opzichte van een 5,8 in 2016.
Vooral over de bereikbaarheid tonen de ondernemers in Almere zich tevreden (7,5) en ook het aanbod detailhandel, het woon- en leefklimaat en de recreatieve voorzieningen worden goed gewaardeerd (7-). De meeste ondernemers vinden vooral parkeren, de veiligheid, het economisch beleid, en de dienst- en vergunningverlening van belang bij hun beoordeling van het ondernemingsklimaat. Iets meer dan 15% van de ondernemers geeft aan onvoldoende ruimte voor hun bedrijf te hebben. Verder noemen ondernemers als verbeterpunten onder andere de kwaliteit van de openbare ruimte, de bestrijding van overlast en leegstand en de bereikbaarheid met OV. Ongeveer een derde van de Almeerse ondernemers heeft het lastig met de invulling van vacatures, in 2016 was dat nog slechts 13%. Het gaat hierbij vooral om technische vacatures.

Dienstverlening

Ook de score voor de dienstverlening door de gemeente verbeterde. Het merendeel van de respondenten (60%) gaf een 7 tot 9. Van deze dienstverlening waarderen de ondernemers het Ondernemersplein en de toegankelijkheid en inlevingsvermogen van accountmanagers opvallend positief met een 6,9 (in 2016 was dat 6,6). Het Ondernemersplein is bij 75% van de respondenten bekend. Verreweg het merendeel van de ondernemers, 75 tot 90%, vinden beleid, vergunningverlening, website en dienstverlening voor ondernemers (zeer) belangrijk. Ondernemers willen verbetering bij de regelgeving op gebied van parkeren en bestemmingsplannen en kaarten ook de hoogte van de lokale lasten aan, net als in 2016.
Artikel geplaatst op: 19 mei 2018 - 10:43

Gerelateerd

Delen