GroenLinks wil doorpakken met verbod knalvuurwerk

ALMERE – De fractie van GroenLinks wil doorpakken in de discussie over het verbod op knalvuurwerk. Raadslid Jessica Kips heeft hier schriftelijke vragen over gesteld.
GroenLinks wil een verbod op knalvuurwerk. (Foto: Shutterstock)

In oktober vorig jaar werd een motie van GroenLinks aangenomen waarin het college werd opgeroepen de uitkomsten van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) met betrekking tot zwaar vuurwerk te agenderen. Dit onderzoek is in november 2017 afgerond.
In het advies van de OVV wordt ervoor gepleit om zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Inmiddels heeft minister Ferd Grapperhaus aangegeven dat gemeentes zelf mogen bepalen of er een verbod wordt ingesteld. Inmiddels is in Almere ook weer een petitie gestart die een oproep hiertoe doet.
Jaren bezig

GroenLinks is al enige jaren bezig dit onderwerp op de politieke agenda te krijgen en is van mening dat gezien de actuele ontwikkelingen het nu wel de hoogste tijd is om serieus over de mogelijkheden voor een verbod te spreken. Om door te pakken in deze discussie heeft raadslid Jessica Kips schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en wethouders. Kips wil weten waarom er door het college nog steeds geen gevolg is gegeven aan de motie uit oktober en of het rapport van de OVV aanleiding geeft om ook in Almere na te denken over een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, zeker omdat een groene en duurzame stad – in de visie van GroenLinks - vuurwerkvrij moet zijn. ‘Met ingang van welke jaarwisseling is het college voornemens van Almere een vuurwerkvrije stad te maken?’, sluit de partij af.
Artikel geplaatst op: 26 juni 2018 - 15:23

Gerelateerd

Delen