Bloemenstal van vijf naar twee dagen

Door Kirsten Thuis-Woudenberg
TUSSEN DE VAARTEN – Jamie van der Woude startte een half jaar geleden haar bloemenstal aan de Juan Grisstraat in Tussen de Vaarten. Vorige week kreeg ze te horen dat de gemeente het beleid voor vergunningen voor standplaatsen wil aanpassen. Dit zou betekenen dat haar bloemenstal, als haar vergunning over vijf jaar afloopt, nog maar twee dagen per week op deze plek mag staan. “Als ik dit van tevoren had geweten had ik mijn geld hier niet in geïnvesteerd”, aldus Van der Woude.

Als het nieuwe beleid van de gemeente voor vergunningen voor standplaatsen doorgaat betekent dat, dat Jamie van der Woude nog maar twee dagen met haar bloemenstal op haar plek mag staan. (Archieffoto: Fred Rotgans)


Het voorgestelde nieuwe beleid, dat tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst aan de vergunninghouders werd uitgelegd, kwam bij Van der Woude hard aan. “Ik ben er kapot van. Iedereen was boos en zeer emotioneel. Ik heb nu een standplaats voor onbepaalde tijd, waar ik vijf dagen per week mag staan”, legt Van der Woude uit. “Dat wordt, als dit beleid doorgaat, omgezet in bepaalde tijd voor vijf jaar. Daarna mag ik nog maar twee dagen op deze plek staan. Ik kan mijn brood niet verdienen in twee dagen.”
Als een nieuwe standhouder zich inschrijft op de plek van Jamie’s bloemstudio kan het ook zomaar zijn dat ze de plek moet verlaten. “Wie mijn plek dan krijgt wordt bepaald via puntentelling of een loting. Als dit doorgaat dan betekent dat dat ik nu een klantenkring voor iemand anders aan het opbouwen ben. Daarbij wil de gemeente het aantal standplaatsen terugdringen. Dus als je van je plek af moet of voor extra dagen ergens anders wil staan is de kans klein dat er een plek voor je is. En dan ben ik nog jong. Het lijkt me nog erger voor standhouders die al 20 tot 30 jaar op dezelfde plek staan.”

Duizenden euro's


Van der Woude is vooral boos dat de gemeente haar niet over het nieuwe beleid heeft verteld toen ze de vergunning aan vroeg. “Ik heb duizenden euro’s in mijn kraam geïnvesteerd. Als ik dit had geweten dan had ik dat niet gedaan. Ik wil niet bij de pakken neer gaan zitten, maar dit motiveert niet om nog vijf jaar door te gaan. Als ik maar twee dagen kan staan is dat niet haalbaar. Ik werk met een levend product. Het is al moeilijk om voor vijf dagen in te kopen, laat staan voor twee. Je moet dan toch veel weggooien.”
Het nieuwe beleid moet nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. “Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit niet doorgaat. Alle standhouders gaan afzonderlijk een zienswijze indienen. Gezamenlijk gaan we nog een brief opstellen met al onze argumenten en misschien starten we nog een petitie."

Nieuw beleid


Woordvoerder Ruud de Kort van de gemeente bevestigt dat er een nieuwe standplaatsenbeleid komt. “Het is nu nog concept”, aldus De Kort. “Het ligt tot en met 1 augustus ter inzage en gaat pas in als het definitief is vastgesteld. We wachten nu ingediende zienswijzen af. Het college weegt die af en bepaalt of en hoe het concept aangepast wordt. In het concept staat dat er een overgangstermijn van 5 jaar geldt. Die gaat in zodra het nieuwe beleid definitief is vastgesteld. In die periode verandert er niets voor de huidige standplaatshouders qua plek of aantal dagen.”
Het klopt, volgens De Kort, dat een standplaatshouder die onder het nu voorgestelde beleid een standplaatsvergunning zou krijgen maximaal twee dagen op een standplaats mag staan. “Kramen met oliebollen en kerstbomen vormen hierop een uitzondering. Zij mogen wel de hele week staan, zij het bepaalde maanden in het seizoen.”
De reden voor het nieuwe beleid is dat de gemeente wil voorzien in een duurzame en toekomstbestendige voorzieningenstructuur voor consumenten. “Prioriteit ligt dan bij behoud en versterking van het winkelaanbod, het behoud en de versterking van de warenmarkten en een daarbij passende standplaatsenstructuur. We willen flexibeler om kunnen gaan met de afgifte van standplaatsvergunningen in het licht van de algehele voorzieningenstructuur van detailhandel, een meer dynamischer ‘markt’ krijgen.”

Artikel geplaatst op: 03 juli 2018 - 12:00

Gerelateerd

Delen