Waterplanten maken watersport bijna onmogelijk

Door Kirsten Thuis-Woudenberg
HAVEN – Als de groei van het fonteinkruid in de Almeerse wateren en randmeren zo doorgaat dan vreest Almeerder Jan van der Klooster dat er straks geen watersport meer mogelijk is. “Je kan vrijwel niet meer zeilen door fonteinkruid dat ook bij een waterdiepte van 3 meter welig tiert tot aan het wateroppervlak. Vooral met een vleugelkiel neem je bergen fonteinkruid mee”, aldus Jan van der Klooster. “Op de motor kun je ook niet meer varen omdat het fonteinkruid zich als lianen om de schroefas windt."

Grote bergen fonteinkruid gemaaid uit de ligplaatsen van de gemeentehaven in Almere Haven. (Foto: Fred Rotgans)


Voor zijn zeilboot heeft Van der Klooster een ligplaats aan de B-steiger van de gemeentehaven in Haven, bij het Gooimeer. Toen de zeiler na een maand zeilen op de Waddenzee terugkwam bij zijn ligplaats in Haven schrok hij enorm. “De ligplaatsen waren intussen vol gegroeid met fonteinkruid en andere waterplanten.” De planten zorgen, volgens Van der Klooster, voor gevaarlijke situaties bij het in- en uitvaren van de box. “Mijn vleugelkiel bleef hangen in al die planten en ik dreef stuurloos af naar de boot naast mij waarmee ik bijna in botsing kwam.”

Klacht


De watersporters dienden een klacht in bij de gemeente. Dit zorgde ervoor dat de ligplaatsen deze week gemaaid werden. “Het is fijn dat de ligplaatsen nu gemaaid worden, maar de gemeente heeft veel te lang gewacht. De gemeente had de ligplaatshouders eerder kunnen informeren. Veel ligplaatshouders weten niet dat er gemaaid wordt en kunnen op zo’n korte termijn hun ligplaats niet ontruimen.”
Het maaien is, volgens Van der Klooster, alleen maar ‘symptoombestrijding’. “Rijkswaterstaat heeft het fonteinkruid jaren geleden uitgezet om het water helder te krijgen en daarmee blauwalg tegen te gaan. Maar het middel is intussen erger dan de kwaal. De gemeente zal een methode moeten vinden om het kwaad met wortel en tak uit te roeien. Dat de haven goed wordt aangepakt betekent nog steeds dat het Gooimeer, Markermeer en IJmeer steeds voller groeien met fonteinkruid. Daar wordt zo goed als niks aan gedaan en het is ook niet duidelijk hoe je dat spul daar weg kan krijgen.

Opzeggingen


Dat op de meren alleen de vaargeul wordt gemaaid zorgt er, volgens Van der Klooster voor, dat zeilers niet meer kunnen varen. “Om te kunnen zeilen moet je op de wind kunnen laveren, zigzagsgewijs tegen de wind op zeilen, en slagen kunnen maken. Daarvoor is de vaargeul niet breed genoeg. Ik spreek zeilers die hun ligplaats aan het Gooimeer, Markermeer of IJmeer hebben opgezegd omdat er in deze regio niet meer te zeilen valt. Zij verhuizen hun boot naar Friesland. Het is toch vreselijk als we straks niet meer rond Almere kunnen watersporten?”
Philip van Evert, manager Havenbeheer van de gemeente, heeft aan de ligplaatshouders laten weten dat de ligplaatsen deze zomer op zo kort mogelijke termijn nogmaals gemaaid worden. Waarbij de ligplaatshouders op tijd van te voren ingeseind zullen worden over het tijdstip zodat ze op tijd hun boten kunnen weghalen. Voor de langere termijn gaat de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om de huidige methode van maaien te vervangen door een effectievere methode.

Artikel geplaatst op: 17 juli 2018 - 12:00

Gerelateerd

Delen