Nieuw managementplan voor beheer Oostvaardersplassen

FLEVOLAND - Gedeputeerde Staten hebben met Staatsbosbeheer (werk)afspraken gemaakt over de uitvoering van het Beleidskader beheer Oostvaardersplassen.
De Oostvaardersplassen. (Foto: Fred Rotgans)

Deze afspraken zijn neergelegd in een convenant. Een van de afspraken is dat Staatsbosbeheer een nieuw managementplan voor het beheer van de Oostvaardersplassen opstelt. Daarbij is bepaald dat de provincie hiermee moet instemmen. Ook is in het convenant geregeld dat minimaal twee keer per jaar overleg plaatsvindt tussen de betrokken gedeputeerde en het hoofd van de provinciale eenheid van Staatsbosbeheer over de uitvoering van het convenant.
Artikel geplaatst op: 31 juli 2018 - 09:46

Gerelateerd

Delen