Commentaar Brandpreventie Govert Flinckstraat

Door Robert Mienstra

Vrijwilligers van het opvanghuis aan de Govert Flinckstraat 27 luidden de noodklok over de brandveiligheid in het opvanghuis op dat adres. Er wonen gezinnen met kinderen die in nood- of crisissituatie verkeren en die er door het Interventieteam van de gemeente geplaatst worden, waarbij het gezin geen enkele andere slaapplek heeft dan op straat. 
We hebben het hier over de meest kansarmen in de samenleving.
De vrijwilligers meldden dat er in het pand geen brandpreventie was, geen brandblussers en rookmelders. 
Wie is er verantwoordelijk voor de brandveiligheid in het pand? 

De brandweer meldt “niet verantwoordelijk te zijn voor de controles op de brandpreventie in de instellingswoning, dat is de vergunningshouder, in dit geval de gemeente.”
De gemeente meldt desgevraagd: “Wij verwijzen u voor de brandpreventie naar Vittex.”
Vittex – een vastgoed- en leegstandsbeheerder die ook aan anti-kraak doet - is de huurder van het pand. Zij huurt het van de zorginstelling ’s Heerenloo die eigenaar is.
Vittex meldt uiteindelijk: “Voor de brandpreventie zijn de bewoners zelf verantwoordelijk. Bij verhuur van woningen met meer dan 5 kamers is de eigenaar/beheerder van de woning hiervoor verantwoordelijk, bij minder kamers ligt deze verantwoordelijkheid bij de bewoners zelf. In het geval van deze woning is het tweede dus het geval.”

Niet de brandweer, niet de gemeente, niet eigenaar zorginstelling ‘s Heerenloo, niet de huurder Vittex, niet het Leger des Heils dat de bewoners begeleidt, maar de bewoners zelf - de  meest kwetsbaren die vooral dakloos geleefd hebben- zijn verantwoordelijk.
De vrouw die zwaar gewond raakte bij de brand in de instellingswoning in de Govert Flinckstraat 27 ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Het aantal kamers – het getal - is leidend voor brandpreventie, niet de menselijke maat.

Artikel geplaatst op: 27 juli 2018 - 19:42

Gerelateerd

Delen