Afspraken voor beheer Oostvaardersplassen

ALMERE - Gedeputeerde Harold Hofstra van de provincie Flevoland en directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer hebben vorige week een convenant ondertekend om de samenwerking voor het beheer van de Oostvaardersplassen te versterken.
Konikpaarden in de Oostvaardersplassen. (Archieffoto: aangeleverd)

Uitgangspunt is het advies van de commissie Van Geel dat onlangs werd overgenomen door Provinciale Staten. In het convenant zijn zowel afspraken voor de korte termijn als afspraken voor de lange termijn vastgelegd. De provincie is hierbij verantwoordelijk voor het beleid, Staatsbosbeheer voor de uitvoering en het beheer van de Oostvaardersplassen. Partijen gaan hier voortvarend mee aan de slag, gelet op het brede mandaat dat Provinciale Staten hebben gegeven om te komen tot een nieuw beheer.
Commotie

Afgelopen winter ontstond veel commotie over het beheer van de Oostvaardersplassen. Vanuit het hele land kwamen demonstranten naar het natuurgebied om hun ongenoegen te uiten dat Staatsbosbeheer de dieren niet wilde bijvoeren. Door de grote druk besloot de provincie toch tot bijvoeren over te gaan. Vervolgens werd de Commissie Van Geel gevraagd om met een plan te komen tot een beheersplan.
Grote grazers

Staatsbosbeheer gaat op de korte termijn starten met de aanleg van in totaal 300 hectare bosschages voor de beschutting van de dieren en het langer onder water zetten van 500 hectare van het natuurgebied ten behoeve van de vogels. Voor of tijdens de komende winter wordt het aantal grote grazers teruggebracht naar 1.100 dieren. Het op peil brengen van de paarden zal zoveel mogelijk gebeuren door deze af te vangen en te verplaatsen naar andere gebieden. Voor de wijze waarop het aantal edelherten teruggebracht zal worden, loopt er nog een onderzoek.

Lange termijn

Voor de langere termijn zal Staatsbosbeheer een nieuw managementplan opstellen. Met de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land wordt gewerkt aan een kwaliteitsimpuls en uitbreiding van de bereikbaarheid, recreatie en de voorzieningen in het Oostvaardersplassengebied. Het aantal grote grazers zal op termijn maximaal 1500 dieren bedragen.
Er is in eerste instantie een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar bij de provincie voor de maatregelen op de korte termijn. Het convenant gaat per direct in werking. Op basis van evaluatie of ontwikkelingen wordt later bekeken of het convenant bijstelling behoeft.
Artikel geplaatst op: 30 juli 2018 - 12:19

Gerelateerd

Delen