Zwaar verkeer verboden over ondergrondse kabels en leidingen

ALMERE – Het is gebleken dat steeds vaker zware voertuigen illegaal over de kabel- en leidingenstroken rond Almere rijden. Om dit te voorkomen worden op strategische plekken borden geplaatst die aangeven dat het inrijden door voertuigen niet is toegestaan.
Door zware belasting kunnen de kabels en leidingen beschadigd raken. (Foto: Adobe Stock)

Op veel plaatsen in Almere liggen kabels en leidingen onder de grond. Deze liggen daar ten behoeve van bijvoorbeeld stadsverwarming, elektriciteit, aardgas of communicatie. Bij de bouw van Almere zijn de belangrijkste kabels en leidingen aan de randen van de gebieden ondergronds aangelegd. Het tracé van deze ondergrondse kabels en leidingen is in het landschap herkenbaar als de brede onbebouwde strook die nagenoeg rondom heel Almere loopt, parallel aan de Hogering, Buitenring en de A6.
Beschadigd

Het is belangrijk dat er geen (zware) voertuigen op deze strook rijden. Door zware belasting kunnen de kabels en leidingen beschadigd raken. Dit moet te allen tijden worden voorkomen, aangezien alle woningen en bedrijven indirect zijn aangesloten op deze kabels en leidingen.
Illegaal verkorten

Deze 'leidingenstraat' is een strook die door haar ligging uitermate aantrekkelijk is, om oneigenlijk te worden gebruikt door alle weggebruikers. Dit kan zijn vanwege het illegaal verkorten van een route of vanwege recreatief gebruik. Recreatief gebruik door voetgangers geeft geen onontkomelijke bezwaren en is derhalve toegestaan. Al het overige gebruik is niet toegestaan, tenzij men als weggebruiker in het bezit is van een geldige ontheffing.
Artikel geplaatst op: 07 augustus 2018 - 10:10

Gerelateerd

Delen