In 1982 wilde Almere al een Floriade binnen halen

Door Robert Mienstra
ALMERE – Almere bestond nog geen zes jaar of de Floriade kwam al binnen beeld. Het bestuur van de Stichting Floriade van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde stelde op 7 oktober 1982 aan de ZIJP voor om de Floriade 1992 in het Kromslootpark te houden.

In het ontwikkelplan staat deze afbeelding. Bij de witte pijl in Pampushout moest de Floriade 1992 komen. (Foto: aangeleverd)


De argumentatie was dat het Kromslootpark geen natuurgebied zou worden maar open en recreatief. Na afloop zou Almere aan de Floriade een park overhouden. De ZIJP voelde toen wel voor een Floriade. ‘Het college is van oordeel dat de brief van de K.M.T.P. over het houden van een internationale tentoonstelling Floriade krachtig moet worden ondersteund’, werd per kerende post gesteld. Op dat moment ontstonden wel twijfels over de locatie van het Kromslootpark.

Kandidaat


In 1984 besluit de gemeente Almere zich kandidaat te stellen voor de Floriade 1992. De locatie die dan genoemd wordt is langs de Hogering nabij Almere Pampus (bij het huidige Almere Poort). ‘In de Flevolandse situatie kunnen de kosten van aanleg van het park wellicht worden bestreden uit de toch al noodzakelijke inrichtingsmiddelen van dit gebied’, stelde de gemeente.
De effecten en mogelijkheden van de Floriade 1992 worden ook in 2018 gebruikt: Internationale promotie van Almere, de Flevopolders, een positieve weerslag op toerisme de centrumfunctie van Almere binnen de regio Amsterdam, tijdelijke en permanente werkgelegenheid in Almere, de leefbaarheid van Almere, een impuls voor de middenstand van Almere en de hotelcapaciteit. Verder wilde het stadsbestuur een regionaal en lokaal parkgebied realiseren met tijdelijke en met permanente voorzieningen.

Financieringsproblemen


De gemeente zag toen wel financiële beren op de weg: ‘Ondanks de ongetwijfeld grote financieringsproblemen voor een dan nog relatief kleine gemeente Almere lijkt de organisatie van een Floriade voor een nieuwe stad in een kritieke fase als Almere-1992 uiterst zinvol. Het tijdelijke Floriade-terrein (50 - 60 ha) zou in het centrum van de Pampushout uiteindelijk een grootschalig beurs- en manifestatieterrein moeten achterlaten.

Vaarverbinding


De gemeente zag ook brood in een vaarverbinding tussen Almere en Amsterdam. ‘Het is zelfs mogelijk een extra en spectaculaire toegang tot de Floriade te ontwikkelen door een Floriade-bootverbinding te onderhouden tussen het centrum van Amsterdam (de Ruyterkade, Amsterdam CS) en een aanlegplaats aan de Oostvaardersdijk. Verder moeten op de Floriade de overdekte ruimten zoals de tentoonstellingshal, ook congressen en popconcerten kunnen plaatsvinden.

Telefoontje


Maar… in april 1984 kreeg Almere een telefoontje: ‘Almere zal als kandidaat voor de Floriade verder geen rol zal spelen.’ Op 22 augustus 1984 komt de brief van de Nederlandse Tuinbouwraad: ‘Een zwaarwegend punt voor het welslagen van de Floriade is de onmiddellijke nabijheid van een der grotere Nederlandse steden, zowel vanwege het internationale karakter der tentoonstelling als vanwege verkeers-, congres-, logies-, restaurant- en vele andere voorzieningen. Aangezien aan deze voorwaarden door uw gemeente niet wordt voldaan, zien wij af van verdere overwegingen om de Floriade in uw gemeente te houden.’ Einde verhaal Floriade Almere 1992. Almere gaat nu, in 2018, voor de herkansing.

Artikel geplaatst op: 21 augustus 2018 - 13:53

Gerelateerd

Delen