Cursussen vogelherkenning starten in september

ALMERE - Vogel- en Natuurwacht Flevoland organiseert meerdere cursussen Vogelherkenning. De cursus bestaat uit elf theorie-avonden en praktijkochtenden. De instructieavonden zijn één keer per maand op woensdag, aanvang 20.00 uur in Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders (Oostvaardersbosplaats 1, Almere). De excursieochtenden vinden plaats op de zaterdag daaropvolgend, start in principe om 9.00 uur, op een geschikte locatie in Flevoland.
De Huismus (man) (Foto: Inge Hagens)

Er wordt dit cursusjaar met 3 groepen gestart, elk op een ander niveau: basis, vervolg en afronding. De cursus begint 5 september 2018 voor de vervolg en afronding, terwijl de basiscursus start op 12 september. De cursussen eindigen begin juni 2019. Tijdens de cursus worden thema’s behandeld als vogels in tuin, bos en park, zangvogels, roofvogels en uilen, ganzen en zwanen, eenden, steltlopers, meeuwen en sterns, riet- en moerasvogels, biotoopkennis, vogeltrek, veren en eieren, vogelzang en natuurlijk determinatie van vogels.
De kosten voor de cursus, inclusief lesmateriaal en een vogelgids, bedragen €40,00. Aanmelden, bij voorkeur voor 27 augustus, kan via het inschrijfformulier op de website: www.vogelwachtflevoland.nl. Mail naar cursus@vogelwachtflevoland.nl voor meer info.
Artikel geplaatst op: 21 augustus 2018 - 11:09

Gerelateerd

Delen