Zorgen om drank- en drugsgebruik minderjarigen

Door Marcel Beijer
ALMERE – Vorig jaar moest in Almere 23 keer een ambulance uitrukken om een minderjarige naar het Flevoziekenhuis te vervoeren omdat er teveel drank of drugs was gebruikt. Volgens de Alcoholpoli ligt het werkelijke aantal tieners met een alcohol- of middelen intoxicatie vele malen hoger. Ook het gebruik van lachgas baart zorgen.

Gebruikte lachgaspatronen in het gras. Ook in Almere een zorg, net als het alcoholgebruik. (Foto: Almere DEZE WEEK)


Na een spoedopname wegens alcohol- of middelenmisbruik krijgt de jongere in principe binnen 48 uur een afspraak op de Alcoholpoli van De Kinderkliniek. Samen met de Spoedeisende Hulp en kinderartsen van het Flevoziekenhuis en de preventiemedewerker van Tactus Verslavingszorg wordt nazorg en begeleiding gegeven. De poli richt zich op minderjarige jongeren. “De laatste jaren lijkt het overmatig drank- en of middelengebruik door deze groep cijfermatig niet toegenomen”, zegt GZ-psycholoog Gerda de Boer van de Alcoholpoli. “Dat is misschien waar, maar onze ervaring is dat ze niet vaker maar wel in grotere hoeveelheden drinken. We krijgen regelmatig kinderen binnen met een promillage van boven de 2. Dat staat, na braken, ongeveer voor 16 eenheden alcohol, soms in combinatie met drugs.”

Ambulance


De 23 dronken tieners die vorig jaar per ambulance naar het Flevoziekenhuis werden vervoerd vormen maar het topje van de ijsberg. De Boer: “Dan gaat hem om kinderen die compleet ‘out’ zijn gegaan en bijvoorbeeld van hun fiets zijn gevallen. Het werkelijke aantal ligt veel hoger, maar als er geen verwondingen zijn, zijn ze ook niet zichtbaar in de officiële cijfers.”
Zorgelijk is dat van de 23 dronken kinderen die in 2017 per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht, slechts 14 zich op de Alcoholpoli melden voor nazorg en begeleiding. “We weten niet waar ze gebleven zijn”, aldus De Boer.


Sweet Sixteen


Het overmatige alcoholgebruik begint meestal in eigen woonomgeving. De Boer: “Neem bijvoorbeeld de populaire ‘Sweet Sixteen Party’s’. Sommige ouders verbieden daarbij het gebruik van alcohol en houden zich daaraan. Maar het komt ook voor dat een (oudere) vriend of vriendin drank meeneemt en dat de ouders daar niet tegenop durven te treden. Regelmatig ook zijn de ouders helemaal niet thuis en is geen enkele controle.


Flemovo


Uit het onderzoek Flemovo 2016-2017 geven Almeerse jongeren aan dat ze juist minder zijn gaan drinken. Waar in 2010 nog 37 procent van de jongeren aangaf regelmatig alcohol te drinken, is dat percentage in 2016 nog maar 10. Zeven procent heeft recentelijk vijf glazen alcohol genuttigd (binge drinken). De volledige cijfers zijn in te zien via de website www.eengezonderflevoland.nl.

Gemeente


Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het alcoholmatigingsbeleid op dit moment geëvalueerd wordt. De gemeente verwacht begin 2019 een nieuw, door de raad vastgesteld, beleid te hebben.

IN KADER

Lachgas


Handhavers, zoals bijzondere opsporingsambtenaren en politie, krijgen steeds meer meldingen van overlast van lachgasgebruik op straat en rondslingerende lachgaspatronen. Het Trimbos-instituut heeft daarom een informatiecampagne ontwikkeld omtrent het toenemende gebruik van lachgas onder jongeren. Doel is om gezondheidsschade door lachgasgebruik te voorkomen, en het imago van onschuldig middel weg te nemen. Ook op de alcoholpoli in Almere wordt het gebruik van lachgas standaard bevraagd en voorlichting gegeven.

Artikel geplaatst op: 28 augustus 2018 - 09:33

Gerelateerd

Delen