'Afschot gezonde edelherten in Oostvaardersplassen onacceptabel'

ALMERE – De Partij voor de Dieren en de Dierenbescherming vinden het onacceptabel dat er gezonde edelherten worden afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Dat laten zij weten in een reactie op de opdracht van de provincie Flevoland aan Staatsbosbeheer om het aantal grote grazers in het natuurgebied terug te brengen naar maximaal 1.100 dieren.


Een deel van de Konikpaarden wordt herplaatst in andere gebieden, maar dit zou voor de edelherten te stressvol zijn. Naar het advies van de commissie Van Geel heeft de provincie besloten tot afschot, tot er 490 edelherten over blijven. Eind oktober is de jaarlijkse telling van het aantal grote grazers en dan wordt duidelijk hoeveel edelherten er worden afgeschoten. Het aantal heckrunderen blijft overigens ongewijzigd.

Andere mogelijkheden


Leonie Vestering, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Almere en Flevoland, vindt het afschieten van gezonde edelherten en hun jongen onacceptabel. ''Het gaat me verschrikkelijk aan het hart. Dit besluit was al eerder genomen door Provinciale Staten en wij gaven toen al aan dat er echt andere mogelijkheden zijn,” vertelt ze. ,,Ik heb de Commissaris van de Koning van Flevoland verzocht om uit naam van de Koning het besluit tot afschot te vernietigen, maar dat zal hij niet doen. Nu deze opdracht er echt ligt, hoop ik dat organisaties de stap naar de rechter zullen zetten, zodat deze er nog een stokje voor kan steken.”
Vestering pleit opnieuw voor een verbinding met andere natuurgebieden. “Voor de korte termijn kan worden gezorgd dat de dieren vanuit de Oostvaardersplassen naar het Horsterwold kunnen trekken. Op de lange termijn kan worden toegewerkt naar een verbinding met de Veluwe en Duitsland”, meent Vestering. ,,En waarom om te beginnen niet de omliggende bossen openstellen voor de grazers, zodat de dieren daar in de winter beschutting kunnen zoeken? Nu wordt slechts 12 van de ruim 350 beschikbare hectare bos opengesteld.”

Consumptie


Vestering is ook verbolgen over de manier waarop werd gesproken over het ter consumptie aanbieden van de afgeschoten edelherten om voedselverspilling te voorkomen. ,,Daarbij sprak de gedeputeerde over ‘het product’ edelhert. Dat getuigt wel van heel erg weinig respect”, vindt zij.

Bezwaar Dierenbescherming


Ook de Dierenbescherming is tegen afschot van gezonde edelherten in de Oostvaardersplassen en tekent bezwaar aan bij de provincie Flevoland. ‘’Wij zien geen acute reden om op deze hardhandige manier in te grijpen. Onacceptabel leed moet uiteraard worden voorkomen. Dit kan door dieren tijdig uit hun lijden te verlossen”, meldt de Dierenbescherming op haar website. ''Het is in de Oostvaardersplassen misgegaan, omdat het natuurgebied als onvoldoende doordacht concept is neergezet en uitgevoerd. Ondanks herhaaldelijke pleidooien is het natuurgebied niet verbonden met andere natuurgebieden. Wij vinden daarom dat de problemen nu met veel respect voor de dieren moeten worden opgelost.”

Artikel geplaatst op: 20 september 2018 - 14:31

Gerelateerd

Delen