Staatsbosbeheer moet aanleg vangweide Konikpaarden voorlopig staken

FLEVOLAND - Staatsbosbeheer heeft de aanleg van een vangweide voor Konikpaarden in de Oostvaardersplassen op last van de rechter stilgelegd. De rechter heeft een verzoek van de Stichting Dierbaar Flevoland hiertoe gehonoreerd. Het is een voorlopige maatregel en nog geen inhoudelijk oordeel van de rechter. Dat volgt in een spoedbehandeling van de zaak volgende week.

Staatsbosbeheer heeft de aanleg van een vangweide voor Konikpaarden voorlopig stilgelegd.


Afgelopen maandag is Staatsbosbeheer begonnen met de bouw van enkele kilometers raster voor het maken van een vangweide en een vangkraal. De bedoeling is om Konikpaarden te vangen, om ze elders te kunnen herplaatsen. Dit is een van de maatregelen die wordt genomen om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen nog voor de winter terug te dringen.


De Stichting Dierbaar Flevoland vreest dat de werkzaamheden van Staatsbosbeheer veel verstoring geven voor de vogels in het natuurgebied. “De werkzaamheden worden met zwaar en groot materieel uitgevoerd. Bovendien is er veel aan- en afvoer van materieel en mensen die het werk uitvoeren”, aldus Marius Bouscholte van Dierbaar Flevoland. De stichting vindt bovendien dat de effecten van de maatregelen niet goed zijn onderzocht. “Het onderzoek dat aan het verlenen van de vergunningen voorafgegaan had moeten worden, is niet uitgevoerd. Een voortoets waarin de effecten en de verstoring worden onderzocht ontbreekt.”

 

Andere oplossingen
Dierbaar Flevoland is helemaal geen voorstander van het plaatsen van de vangkraal voor het vangen van de paarden en pleit voor andere oplossingen. “Voor beschutting kun je randgebieden openstellen, zoals het Oostvaardersveld, Kotterbos en Hollandse Hout . Dat geeft ook de tijd om een verbinding naar het Horsterwold realiseren. Dat zijn werkelijke oplossingen die bijdragen aan zowel de instandhoudingsdoelen voor de vogels als het welzijnsniveau van de grote grazers.”

 

Donderdag 25 oktober zal de rechtbank de zaak inhoudelijk beoordelen. Staatsbosbeheer laat in een reactie weten de voorlopige maatregel van de rechter te respecteren. “We zijn gestopt met de werkzaamheden, in afwachting van het oordeel van de rechter volgende week”, aldus Marcel van Dun, woordvoerder van Staatsbosbeheer.

Artikel geplaatst op: 19 oktober 2018 - 10:31

Gerelateerd

Delen