PVV en SP willen oplossing voor problemen seniorenflats

Door Petra Onderwater
Ans Kits, bewoonster van de Haasweg, vertelde als inspreekster over de situatie in hun seniorenflat. (Foto: Almere DEZE WEEK)

ALMERE – Er moet een oplossing komen voor Almeerse seniorenflats waar de huisvesting voor ouderen niet op orde is. Dat vinden de PVV en SP, die dit onderwerp donderdag op de agenda van de Politieke Markt hadden gezet. “Ouderen worden geacht steeds langer zelfstandig te blijven wonen, waardoor 55 flats steeds meer veranderen in zorgflats. Maar daar zijn ze destijds niet voor gebouwd en niet op ingericht”, aldus Annette Raijer van de PVV.

De PVV en de SP kregen signalen dat de huisvesting voor senioren op een aantal plekken onvoldoende is. Zij pleiten ervoor om alle 55 complexen aan een grote inspectie te onderwerpen. “Het college komt in april 2019 met het uitvoeringsprogramma (G)oud in Almere, gericht op de steeds groter worden de groep senioren in Almere. Wonen is daarbij één van de pijlers. Maar wij vinden dat er eerder actie moet worden ondernomen”, aldus Raijer.
Wethouder Aldrik Dijkstra gaf aan dat de problemen het gevolg zijn van landelijk beleid. “Wij gaan daar als gemeente niet over. Wij kunnen als college wel de problemen aankaarten bij de woningcorporaties. Wij gaan er vanuit dat zij zich inspannen voor levensloopbestendige woningen.” Volgens de wethouder kan dit worden besproken op het moment dat de nieuwe prestatieafspraken met de corporaties worden gemaakt. SP-raadslid Ton van de Berg wees de wethouder erop dat de prestatieafspraken voor 2019 al vastliggen. “Dat gaat dus veel te lang duren!” Frits Huis was van mening dat het beter was geweest om de corporaties uit te nodigen voor een Ronde Tafelgesprek, om in de openbaarheid het gesprek met ze aan te gaan.
'Mensonterend'

Ans Kits, bewoonster van de seniorenflat aan de Haasweg, was naar de Politieke Markt gekomen om als inspreekster haar verhaal te doen. Almere DEZE WEEK publiceerde eerder over de te kleine lift in deze flat, waar geen brancard in past. “Bewoners moeten door het raam naar buiten getakeld worden. Daar moeten twee brandweerauto’s, ambulances en politiewagens bij aan te pas komen, wat een hoop bekijks trekt. Het is mensonterend”, aldus Kits.
Jaap Steenkamer (GroenLinks) was bij Goede Stede aan de weet gekomen dat het groter maken van een lift enkele tonnen kost. “Maar wat kost het wel niet om al die hulpdiensten te laten komen om bewoners naar beneden te takelen?”, vroeg Lesley van Hilten (CDA) zich af. Volgende week wordt verder gesproken over dit onderwerp.
Artikel geplaatst op: 09 november 2018 - 14:54

Gerelateerd

Delen