Onderzoek naar Oostvaardersoevers

ALMERE – Er wordt onderzocht of het Markermeer verbonden kan worden met het moerasgedeelte in de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen.
De Almeerse wethouder Jan Hoek (links) tekende de overeenkomst met vertegenwoordigers van de andere organisaties. (Foto: Fotostudio Wierd)

Met deze verbinding moet de natuur in het Markermeer en de moerassen versterkt worden, zodat een zoetwatergebied ontstaat dat veerkrachtig is en van betekenis kan blijven voor mens en dier.
De natuur in het Markermeer-IJmeer moet verbeterd worden om te voldoen aan de richtlijnen van Natura2000, waterkwaliteit en om economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Een van de oplossingen is meer variëren in waterdieptes en oevers, zodat er meer dynamiek in het gebied komt. Daarnaast moet het Markermeer voedselrijker worden. Het water in de Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is juist voedselrijk. Op dit moment zijn de drie natuurgebieden van elkaar gescheiden. Bij een verbinding kunnen waterdieren zoals vissen gemakkelijk van het ene naar het andere gebied en zo profiteren van de verschillende leefgebieden. Ook door het maken van ondieptes en vooroevers in het Markermeer komt er meer geschikt leefgebied voor deze dieren.
Woensdag 13 februari werd een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de onderzoeksfase door Provincie Flevoland, Rijkswaterstaat, gemeenten Almere en Lelystad, waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en Het Flevo-landschap.
Artikel geplaatst op: 14 februari 2019 - 14:22

Gerelateerd

Delen