Waterschap houdt 3,4 miljoen euro over

ALMERE - Het jaarresultaat van het Waterschap Zuiderzeeland over 2018 komt uit op 3,4 miljoen positief. Een groot deel van het resultaat bestaat uit hogere belastingopbrengsten over de afgelopen jaren.


Dat staat in het jaarverslag van het Waterschap dat stelt dat de goede financiële uitgangspositie van het waterschap gehandhaafd is. De schulden zijn in 2018 licht afgenomen en de reserves iets toegenomen. 

Het Waterschap kijkt – niet alleen financieel – tevreden terug op 2018. Ondanks de droogte vielen de waterproblemen uiteindelijk mee. ‘Een algeheel beregeningsverbod is uitgebleven, maar het heeft maanden geduurd voor het grondwaterpeil in het hele beheergebied weer op niveau was.’
Het Waterschap gaat de komende tijd aan de slag met een droogtestrategie en klimaatbestendige steden, om beter op de toekomst voorbereid te zijn.

Artikel geplaatst op: 06 juni 2019 - 13:07

Gerelateerd

Delen