'Het Baken staat weer met beide benen in de samenleving'

Door Robert Mienstra
ALMERE – Het gaat goed met de scholen van Het Baken. Bestuurder Sandra van Rijnbach bouwde zeven jaar lang aan de organisatie van vijf scholen met interconfessioneel onderwijs In Almere. Na zeven jaar vindt Van Rijnbach het tijd om plaats te maken voor een nieuwe bestuurder. “We zijn vijf scholen in één familie. En afscheid nemen van familie is niet makkelijk, maar ik kijk terug op een mooie tijd waarin Het Baken stabiel is geworden.”


Het Baken verkeerde zeven jaar geleden in zwaar weer. De scholen waren sinds 2007 verbonden aan de Amarantis Onderwijsgroep. In 2012 kwam Amarantis in de problemen door geldgebrek en dreigde Het Baken mee te slepen in haar val. Met de ontbinding van Amarantis is Het Baken per 1 augustus 2012 weer zelfstandig geworden, maar nu als Het Baken Almere, stichting voor interconfessioneel onderwijs waartoe vijf scholen behoren: Stad College voor vmbo onderwijs, Poort – school voor havo en mavo, Park Lyceum met mavo, havo en atheneum onderwijs, Trinitas Gymnasium en International School Almere.

Opbouwen


“We moesten in 2012 weer helemaal bij nul beginnen”, zegt Van Rijnbach. “Het Baken moest van de grond af aan worden opgebouwd. Ik vond dat het bestuur niet meer op afstand moest staan, maar het gezicht van de scholen moest worden. Ik wilde publiekelijk verantwoording afleggen over ons onderwijs. Ik bouwde aan ons netwerk in de stad en trad ook toe tot de besturen van het Voedselloket en de stichting AllKind.” Langzaamaan werd Het Baken weer zichtbaar in Almere. “We hadden ons vijf jaar gegeven om uit het dal te komen”, zegt Van Rijnbach. “En dat is gelukt. Het Baken is financieel gezond en het leerlingenaantal stijgt weer. Van de negen onderwijsafdelingen zijn er maar liefst acht voldoende bevonden door de inspectie. De scholen doen het gewoon goed. De relatie met het Primair Onderwijs is weer goed, gelukkig, want daar schortte het destijds ook aan.”
Ook de samenwerking met de andere schoolbesturen is weer op orde. “We staan allemaal voor hetzelfde doel, goed onderwijs geven in de stad, ieder vanuit een eigen visie.”

Solidariteit


Van Rijnbach roemt de onderwijsteams van Het Baken. “Zelfs in de slechte tijd kwam de solidariteit binnen de onderwijsteams naar voren. Er was de wil om er samen weer bovenop te komen. Inmiddels is die onderlinge solidariteit op de Bakenscholen een grote kracht. Als de ene school hulp nodig heeft van de andere school, dan wordt die gewoon geboden. Iedereen kent elkaar. Zoals gezegd, de vijf Bakenscholen zijn één familie, een familie die ook weer uitbreiding krijgt. Dit najaar openen we de nieuwbouw in Poort en er start er in samenwerking met de besturen van Prisma en SKOFV een afdeling voor leerlingen tussen tien en veertien jaar.”
De bestuurder heeft vertrouwen in de toekomst van Het Baken. “De basis is op orde, financieel zijn we gezond, het leerlingenaantal groeit en de resultaten zijn goed. Ik hoef helemaal niet weg bij Het Baken, maar na zeven jaar raakte ik zo vervlochten met de scholen dat het tijd werd voor een opvolger. Die kan zo verder met ons strategisch beleidsplan en daar weer haar eigen kleur aan geven.
IN KADER
Nieuwe bestuurder Het Baken
Kitty Oirbons zal vanaf 21 augustus 2019 de taak als bestuurder van Het Baken Almere op zich nemen. Daarmee neemt zij het stokje over van Sandra van Rijnbach, die per 1 september haar taak als bestuurder neerlegt.

De nieuwe bestuurder, Kitty Orbons, kan bij deze functie bouwen op haar jarenlange werkervaring in het onderwijs zowel in het hbo, het voortgezet onderwijs en het mbo. Op alle scholen waar Kitty werkzaam is geweest, is bijdragen aan het ontwikkelen van talenten en het benutten van kansen voor kinderen en jonge mensen een rode draad. Kitty kijkt ernaar uit om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van een inspirerende en veilige leeromgeving voor de leerlingen van Het Baken Almere.

Artikel geplaatst op: 26 juni 2019 - 12:25

Gerelateerd

Delen