Inrichting tijdelijke ligplaatsen van start

Door Robert Mienstra

ALMERE – Vooruitlopend op de definitieve vergunningverlening heeft het college heeft besloten onmiddellijk te starten met de aanleg van tijdelijke ligplaatsen aan de locaties Olstgracht, Urkwal/Hengelohaven en Almere Havenkom, als vervanging voor de voormalige jachthaven Haddock.

Ook de Havenkom wordt genoemd als tijdelijke ligplaats voor de boten van Haddock. (Foto: Rien Moolhuizen)


Dit houdt ook in dat tegelijkertijd ook de vergunningenprocedure start, inclusief de mogelijkheid om hier rechtsmiddelen tegen aan te wenden. Er hebben zich inmiddels 104 ligplaatshouders aangemeld die op basis van de stukken kunnen aantonen dat zij ligplaatshouder bij Haddock waren. De ontwikkeling van de locatie aan De Fantasie kan daardoor vooralsnog uitblijven. Vooruitlopend op de definitieve vergunningverlening zal gestart worden met de bouwwerkzaamheden.
Kort na het zomerreces ontvangt de gemeenteraad van het college de toegezegde informatie over mogelijke lange termijn-oplossingen.
Over acht weken moeten de ligplaatshouders van het voormalige Haddock verhuizen naar de nieuwe, tijdelijke locaties. Daarna gaat de gemeente handhaven in de voormalige jachthaven.


Vragen PVV


Inmiddels heeft de PVV schriftelijke vragen gesteld aan het college over het realiseren van de ligplaatsen. De partij stelt 17 vragen aan het college waarin ze onder meer het naadje van de kous wil weten over de procedures, de aanmelding, en de uitsluiting van te lange boten. Ook wil de partij weten of alle ligplaatshouders wel bereikt zijn en of de gemeente op de hoogte is van ideeën van ligplaatshouders voor harde acties. Fijntjes sluit de partij af met vraag 17: ‘Bent u (college –red.) bereid de slogan van de Floriade te wijzigen in “De Floriade maakt meer kapot dan je lief is”? Zo nee, waarom niet?

Artikel geplaatst op: 07 augustus 2019 - 09:59

Gerelateerd

Delen