College heeft volste vertrouwen in Floriade

Politieke partijen houden zich stil in debat

Door Robert Mienstra

ALMERE – In het door de PVV aangevraagd debat over de Floriade meldde wethouder Jan Hoek (GroenLinks) op de Politieke Markt van afgelopen donderdagavond dat hij het volste vertrouwen houdt in de Floriade. “De Floriademensen werken professioneel met veel betrokkenheid aan het evenement”, stelde Hoek. Toon van Dijk (PVV) schetste een totaal ander beeld. De meeste andere partijen zwegen in het debat.

Volgens college gaat alles goed komen met Floriade. (Foto"aangeleverd)

“Uit de stukken die ik heb ingezien blijkt dat het vertrouwen tussen projectontwikkelaar Amvest/Dura Vermeer en de Floriade BV volledig zoek is”, zei Van Dijk. De fractievoorzitter van de PVV vroeg verder aan de wethouder een reactie op de uitspraken die Floriade-directeur Peter Verdaasdonk deed in het Parool. Die zei daarin dat ‘Amvest/Dura Vermeer  kwam met blokkendozen van ordinair beton en dat als de paviljoens een slechte indruk zouden maken dat de gemeente, de bouwers en de Floriade BV een modderfiguur zouden slaan.’ Van Dijk vond dat Verdaasdonk daar onprofessioneel gedrag mee vertoonde en dat soort dingen niet in de media zou moeten zeggen. Wethouder Hoek wilde daarover in het openbaar niet met Van Dijk in debat gaan omdat dat slechte PR voor de Floriade zou zijn, waarop Van Dijk fijntjes stelde dat het zwijgen van Hoek veelzeggend was. Hoek wilde nog wel kwijt dat het in de relatie tussen Amvest en de Floriade BV mogelijk moet zijn dat er op het scherpst van de snede gesprekken worden gevoerd “en dat men elkaar af en toe voor rotte vis uitmaakt”, wat de wethouder op een schamper lachje van de PVV-fractievoorzitter kwam te staan.

Stil
Hoek kon zich niet in de kritiek van Van Dijk vinden dat er geen regie meer was op de Floriade. “De gemeente staat op afstand vande Floriade BV en er wordt op alle fronten hard gewerkt”.
Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren stelde als de enige andere spreker dat het conflict tussen Amvest/Dura Vermeer en de Floriade BV in 2018 al zichtbaar was. Ook daarop antwoordde de wethouder dat het college nog het volste vertrouwen heeft in het evenement. Alle andere partijen hielden zich stil in het debat. Willy-Anne van der Heijden van GroenLinks deed nog een poging om haar eigen wethouder te verdedigen.

Tijdsdruk
Duidelijk is wel dat het één minuut voor twaalf is voor de Floriade. Een aantal paviljoens en showcasewoningen komt er niet, de infrastructuur zoals riolering, (bouw)wegen en de elektra zijn nog niet aangelegd, er is nog geen veiligheidsplan, er zijn nog maar weinig vergunningen afgegeven voor de bouw en de relatie tussen projectontwikkelaar Amvest/ Dura Vermeer en de Floriade BV is ronduit slecht. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Daarbij speelt de stikstofproblematiek op de achtergrond een rol. Desondanks is er bij het college en blijkbaar bij de meeste partijen in de raad een groot vertrouwen in de Floriade. Het stilzwijgen van de meeste politieke partijen was daarin veelzeggend.

Artikel geplaatst op: 24 januari 2020 - 09:11

Gerelateerd

Delen