Subsidie voor woonvorm Het Vaarthuis

TUSSEN DE VAARTEN – Stichting Het Vaarthuis, een beschermde woonvorm voor jongeren met een autisme spectrum stoornis (ASS) werd eind vorig jaar opgericht. Eind december ontving de stichting een bedrag van 5.000 euro aan subsidie van Stichting Mijn Eigen Thuis. “Voor ons is deze ruimhartige gift een grote steun in de rug”, zegt Janneke Heijstek van Stichting Het Vaarthuis.
V.l.n.r.: Edith van Dulken, secretaris stichting Het Vaarthuis, Janneke Heijstek, voorzitter stichting Het Vaarthuis, Paul Offerman, voorzitter stichting Mijn Eigen Thuis, Menno van Vliet, medewerker stichting Mijn Eigen Thuis, verbonden aan de gemeente Almere, Harry Munich, penningmeester stichting Het Vaarthuis. (Foto: aangeleverd)

“Het Vaarthuis wordt een soortgelijke woonvorm als het al bestaande Halmhuis in Parkwijk. Dat is een beschermde woonvorm waar jongeren van 17 tot 23 jaar een aantal jaar worden opgevangen met de bedoeling om zelf zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Het Halmhuis heeft inmiddels een dusdanige wachtlijst dat 1 woning onvoldoende is om perspectief te bieden aan de doelgroep”
Stichting Het Vaarthuis is blij met de ondersteuning van Stichting Mijn Eigen Thuis. “Juist in de beginfase van een particulier wooninitiatief zijn er veel kosten te maken waar moeilijk sponsorgeld voor kan worden gevraagd. Te denken valt aan notariskosten en advieskosten van de projectmanager."
Het Vaarthuis is in gesprek met Goede Stede over de schoolwoningen aan de Johan Jongkindstraat in Tussen de Vaarten als mogelijke locatie voor Het Vaarthuis. “Onze plannen zijn doorgesproken en er is overeenstemming over de tekeningen. Nu is het wachten op de doorrekening van de huurprijzen. Omdat er jongeren gaan wonen met een minimum inkomen is het van groot belang dat de studio's en kamers betaalbaar zijn en voor huurtoeslag in aanmerking komen. Wij verwachten hier in februari 2014 over uit te zijn met Goede Stede.”
De bewoners van de wachtlijst van Het Halmhuis, een trainingshuis voor jongeren met autisme in Almere, krijgen een plek in de nieuwe woonvorm, er zijn nog kamers beschikbaar.
Artikel geplaatst op: 08 januari 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen