Prestatieafspraken voor betaalbare sociale huurwoningen vastgelegd

ALMERE – De gemeente en de woningcorporaties Ymere, de Allianitie en GoedeStede hebben woensdag 15 januari prestatieafspraken ondertekend. Een belangrijk deel van deze afspraken gaat over de beschikbaarheid van woningen voor mensen met een laag inkomen. Die is de afgelopen jaren 'zorgwekkend' geweest. “De wachttijden voor een huurwoning zijn enorm gestegen”, aldus wethouder Henk Mulder. “Dat levert soms schrijnende situaties op.”
V.l.n.r. Arjan Deutekom van GoedeStede, Maarten Pel van de Alliantie, wethouder Henk mulder, Harry Platte en wethouder Ed Anker. (Foto: Fred Rotgans)

De stijging van de wachttijden voor een huurwoning komst voor een deel doordat corporaties minder kunnen bouwen, maar ook omdat er minder mensen verhuizen en een sociale huurwoning achterlaten. “Met deze afspraken hopen we het tij te keren”, aldus Mulder.
Naast een aantal concrete zaken hebben de partijen afgesproken om op diverse onderwerpen visies op elkaar af te stemmen en om te zetten in gezamenlijke activiteiten. Zoals een onderzoek naar mogelijkheden om betaalbaar te bouwen. Arjan Deutekom, directeur-bestuurder van woningstichting GoedeStede is blij dat het is gelukt om in korte tijd tot afspraken te komen met de gemeente. “Zeker in economisch lastige tijden hebben we elkaar nodig om het wonen in Almere beter te maken.”
Naast afspraken over de beschikbaarheid en de verdeling van sociale huurwoningen zijn er afspraken gemaakt op drie andere gebieden: Duurzaamheid, Wonen en Zorg en Vitale wijken. De corporaties en de gemeente hebben afgesproken om door te gaan met de integrale wijkaanpak in De Wierden met Ymere en de Alliantie en in de Bouwmeesterbuurt met Ymere. Ook wordt de samenwerking op het gebied van woonfraude, preventie huisuitzetting en woontoewijzing voortgezet.
Dit zijn de eerste prestatieafspraken sinds zeer lange tijd tussen gemeente Almere en de woningcorporaties die in Almere actief zijn. In de loop van 2014 worden deze afspraken geëvalueerd. Voor 2015 worden dan weer nieuwe prestatieafspraken gemaakt.
Artikel geplaatst op: 22 januari 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen