Almere en Rijk starten Woningbouwatelier

ALMERE - De gemeente Almere heeft, in navolging van de afspraken over de groei van de stad, met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst afspraken gemaakt over de start van een gezamenlijk Woningbouwatelier. Hierin worden innovatieve ideeën en experimenten op het gebied van wonen ontwikkeld en in Almere in praktijk gebracht.
Het is de bedoeling in Almere experimenten op te zetten die op landelijk niveau een voorbeeldfunctie kunnen gaan krijgen. “We hebben het in eerste instantie vooral over experimenten gericht op bijzondere woningen, betaalbare woningen en zelfbouw”, aldus wethouder Henk Mulder. Minister Blok: “Ik ben met name geïnteresseerd in nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag of er rendabeler gebouwd kan worden.”
Almere heeft een lange historie met innovaties in de woningbouw. Zo staan in de stad al sinds 1982 een aantal straten als De Fantasie, waar architecten vrij konden bouwen. De laatste jaren heeft Almere zich getransformeerd tot een gemeente waar zelfbouw en zelfbeheer optimaal gestimuleerd worden door goede faciliteiten te creëren voor initiatieven uit de stad en door ruimere kaders te bieden.
Het Woningbouwatelier is een van de eerste uitwerkingen van de afspraken die zijn gemaakt in de RRAAM Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0, die in november 2013 is ondertekend door minister Schultz van Haegen, minister Blok, gedeputeerde Gijsberts en wethouder Mulder. Almere is daarin onder andere met het Rijk overeengekomen om op organische wijze de stad met, in principe, 60.000 extra woningen uit te breiden. Dit ter versterking van de internationale concurrentiepositie van de Noordelijke Randstad. Het nieuwe Woningbouwatelier ondersteunt deze groeiopgave en levert een bijdrage aan het vernieuwen en aanjagen van de woningmarkt, ook voor de rest van Nederland.
De komende maand zal het atelier vorm krijgen en beginnen met het opstellen van een ‘long list’ van experimenten die onderzocht en indien kansrijk, uitgevoerd moeten worden.
Artikel geplaatst op: 26 februari 2014 - 07:00

Gerelateerd

Delen